Колегія ВСР підтримає ініціативу щодо збільшення представництва студентів у складі вчених рад не менше 15%, фінансування з бюджету вищого навчального закладу діяльності ОСС в межах 1%


Шановні Колеги!!!

21 березня відбулось Підсумкове засідання Колегії МОН. Підчас цього заходу мав честь виступати від студентства України та ВСР - Чурюкін О. (виступ у додається).

Також 10 квітня відбулась нарада Міністра Вакарчука І.О. із Проректорами з науково-падагогічної та виховної роботи. На цій нараді виступали представники від студентства - Ігнатович А., Чурюкін О.(виступ у додається) та Давидюк М.


Виступ керівника Секретаріату ВСР Олександра Чурюкіна.

Шановні Проректори!

Студентське самоврядування – це форма самоорганізації студентів, механізм представництва й відстоювання своїх прав, можливість самореалізації. Нормативно визначено, що „Самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління внз, яка здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами”.
Актуальним питанням сьогодення стає формування студента як особистості у внз. Одночасно з фаховою підготовкою студента ми не повинні забувати про набуття тих якостей, які допоможуть після закінчення внз самореалізуватись. Здібності, навички, набуті у студентському самоврядуванні дають можливість більш адекватно та оперативно реагувати на зміни в українській освіті, бути конкурентноспроможним на ринку праці, що є фактично кінцевим результатом навчання та є втіленням принципів Болонського процесу.
Якщо говорити про участь студентів у керівних органах університетів, не можу не погодитись, що залучення повинно відповідати реальній активності та спроможності студентських організацій. Як зазначив Міністр у своїй доповіді на підсумковій Колегії МОН 21 березня 2008р. обов’язковою умовою автономії університетів є розширення участі студентів в управлінні діяльністю навчального закладу, удосконалення форм і методів функціонування студентського самоврядування у вищих начальних закладах. У деяких навчальних закладах накопичено значний досвід упровадження системи оцінки діяльності викладача безпосереднім споживачем його послуг – студентом. Ця оцінка анонімна, тому її результати є коректними. Мотивація і ставлення викладача, який отримав негативну оцінку студентів, різко змінюється і здебільшого у позитивний бік. Поза всіляким сумнівом, слід активніше використовувати такий інструментарій впливу на підвищення якості освіти.
Хочеться відзначити державницьку позицію керівників навчальних закладів, які забезпечили досить високий рівень представництва студентів у вчених радах та сприймають їх, як рівноправних партнерів. Це партнерство повинно базуватися на рівності не тільки прав, а й спільних обов’язків за якість надання освітніх послуг. Ми повинні бути вимогливими та критичними до себе: ми розуміємо, що наша участь у вчених радах іноді зводиться до формальності, а у кадрових питаннях нерідко проявляємо досить низький рівень компетентності. Звертаючись до шановних проректорів, ще раз наголошу - підтримуючи наші ініціативи, ви робите нас відповідальними та причетними до долі ВНЗ та стану освіти взагалі.
Не залишається поза увагою питання статусу та фінансування ОСС. Колегія ВСР підтримає ініціативу щодо збільшення представництва студентів у складі вчених рад не менше 15%, фінансування з бюджету вищого навчального закладу діяльності ОСС в межах 1%, надання ОСС статусу юридичної особи та позбавлення рішень ОСС виключно дорадчого статусу. І нехай сьогодні комусь такі вимоги здаються далекими від реальності, але ми мусимо задекларувати ті досягнення, котрі стануть результатом нехай і не одного року роботи. На мою думку, доцільно найближчим часом започаткувати наступне: чіткі повноваження ОСС, та погодження рішень з ОСС у питаннях поселення та виселення студента із гуртожитку, відбір студентів до участі у міжнародних програмах, відрахування студентів за умов не пов’язаних з академічною заборгованістю. Це дуже потрібно для більш ефективної роботи у студентському самоврядуванні. Ми маємо працювати разом над вдосконаленням нормативної бази. Також дуже важливим питанням є відрядження студентів, яке досі залишається відкритим.
І на останок, ще раз наголошу, демократія у вищій школі для нас це не хаос і бажання кимось керувати, а потреба бути рівноправним партнером та виконувати зрозумілі та спільно вироблені рішення.


Виступ керівника Секретаріату ВСР Олександра Чурюкіна.
Шановні учасники Колегії, ректори, професори, студенти!

Я вперше виступаю перед такою поважною аудиторією. І мені дуже приємно, що серед такої кількості присутніх та виступаючих сьогодні я єдиний представник від студентства України.
Тут у залі присутні багато ректорів, які приділяють неабияку увагу студентському самоврядуванню свого закладу. Я хочу відмити ті вищі навчальні заклади, де студентське самоврядування на високому рівні. Це Харківський національний економічний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Донецький національний університет, Полтавський університет споживчої кооперації України, Європейський університет, Національний університет харчових технологій, які постійно проводять студентські заходи. Такі заклади як університет економіки і права КРОК, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровський національний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Український католицький університет, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола приймали делегатів з Європейської студентської спілки. Показали високий рівень студентського самоврядування в Україні. Але я хочу окреслити декілька проблемних моментів, які потребують вирішення.
Ми вдячні прогресивно налаштованих ректорів забезпечили досить високий рівень представництва студентів у вчених радах (…….) Але це лише одна сторона медалі, тому що ми повинні бути вимогливими та критичними до себе: ми розуміємо, що наша участь у вчених радах іноді зводиться до формальності, а у кадрових питаннях нерідко проявляємо досить низький рівень компетентності. Саме тому ми виступили з ініціативою розробити посібник з порадами: як ефективно представляти інтереси студента у Вченій раді. Звертаючись до шановних ректорів, ще раз наголошу - підтримуючи наші ініціативи, ви робите нас відповідальними та причетними до долі ВНЗ та стану освіти взагалі.
Не залишається поза увагою питання статусу та фінансування ОСС. Колегія ВСР підтримає ініціативу щодо збільшення представництва студентів у складі вчених рад не менше 15%, фінансування з бюджету вищого навчального закладу діяльності ОСС в межах 1%, надання ОСС статусу юридичної особи та позбавлення рішень ОСС виключно дорадчого статусу. І нехай сьогодні комусь такі вимоги здаються далекими від реальності, але ми мусимо задекларувати ті досягнення, котрі стануть результатом нехай і не одного року роботи. На мою думку, доцільно найближчим часом започаткувати наступне: чіткі повноваження ОСС, та погодження рішень з ОСС у питаннях поселення та виселення студента із гуртожитку, відбір студентів до участі у міжнародних програмах, відрахування студентів за умов не пов’язаних з академічною заборгованістю. Це дуже потрібно для більш ефективної роботи у студентському самоврядуванні. Ми маємо працювати разом над вдосконаленням нормативної бази. Також дуже важливим питанням є відрядження студентів, яке досі залишається відкритим.
Але й в цих умовах ВСР досягло певних результатів. Результатом роботи останніх років стало створення комунікативної спільноти серед студентського загалу, що в цілому дає можливість аналізувати спільні проблеми та розробляти шляхи їх вирішення. Для цього проводяться чисельні школи, форуми, семінари. На інший рівень вийшла співпраця з громадськими організаціями. Ми спільно вирішуємо ряд важливих для студентства проблем. Разом з Українською студентською спілкою реалізуємо проект протидії можливим зловживанням у вищій освіті. Спільно зі «Студентською республікою» проводимо однойменний фестиваль, що відзначає цього року свою 10-ту річницю та готуємо конкурс «Кращий студент року». Багато корисного приносять студентам проекти, що реалізуються Асоціацією правозахисних організаторів студентів(АПОС) та порівняно молодими організаціями «Дебатна академія» і «Студентська платформа». Щодо міжнародної діяльності, потрібно відзначити УАСС, саме завдяки їх намаганням – українські студенти з минулого року мають представництво у потужній європейській спілці – ESU.
І на останок, ще раз наголошу, демократія у вищій школі для нас це не хаос і бажання кимось керувати, а потреба бути рівноправним партнером та виконувати зрозумілі та спільно вироблені рішення.


Bookmark and Share