Схвалена робота Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” з підготовки ICSU (CODATA)


“Ми маємо відповідати на виклик глобалізації та інформатизації, а не залишатися аутсайдерами у цих процесах” зазначив він 11 квітня на спільному засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Консультативної Ради з питань інформатизації при Верховній Раді України.
Це перше в цьому скликанні засідання Комітету з Консультативною Радою, що є єдиним таким органом у Верховній Раді України. Вона була створена з метою прискорення процесу входження України у світовий простір інформації.


Як сказав Полохало Володимир, сьогодні політики лише говорять про створення конкурентоспроможної інформаційної держави. “Зміни у цій сфері відбуваються лише на рівні лексики, а на рівні практики – ми відстаємо від Європи” сказав він.

Проте, на його думку, “надію вселяє підхід уряду”, який пропонує не лише стратегії, але й показує механізми їх реалізації.

Також Голова Комітету вважає, що співпраця з країнами - членами ЄС допоможе Україні на шляху до інформаційного простору Європи. Як приклад, він наводить пілотний модельний проект з Республікою Польща, а саме спільний українсько – польський університет. На спільному засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з Комісією Сейму Республіки Польщі у галузі вищої освіти і науки 5 березня 2008 року обговорювалися прерспекиви такої співпраці.

Голова Консультативної Ради Згуровський Михайло зазначив, що однією з основних проблем інформаційного розвитку України є відсутність єдиного центру в управлінні цією сферою. Проблему розпорошеності та дублювання управлінських функцій у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наразі розглядають члени Комітету з питань науки і освіти.

На спільному засіданні також говорили про необхідність створення нового Закону про інформацію, оскільки численні доповнення до існуючого Закону України вже не відповідають його концепції.

Директор Держдепартаменту з питань зв’язку та інформатизації Мінтрансзв’язку України Баранов Олександр порушив проблему встановлення відповідальності за викривлення інформації.
Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України та Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України рекомендують Кабінету Міністрів України проаналізувати хід виконання Закону України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” та відповідного плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України, а також Постанови Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”.
Кабінету Міністрів України також рекомендовано прискорити підготовку та затвердження програми завдань з інформатизації на 2008 бюджетний рік.
Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України та Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України запланували провести спільні засідання, на яких розглядатимуться питання про хід виконання вищезазначених Закону України та Постанови Верховної Ради України, а також питання про стан та перспективи впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в банківській сфері України.
На засіданні була схвалена робота Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” з підготовки до проведення у жовтні 2008 року 21-ої Міжнародної конференції та 26-го засідання Генеральної асамблеї Комітету з баз даних для науки і технологій Міжнародної ради з науки ICSU (CODATA).

Контактна особа: А.Л. Бродзянська
тел. 255-31-73, 80663229143
факс: 255-36-46
e-mail: brodzianska@rada.gov.ua


Bookmark and Share