«Стан державного управління у сфері охорони інтелектуальної власності загрожує економічній та технологічній безпеці України»-Володимир Полохало


Голова Комітету з питань науки і освіти Володимир Полохало, посилаючись на результати перевірки Рахунковою палатою дій, пов»язаних з охороною прав на об»єкти інтелектуальної власності,відзначає, що через неврегульованість законодавства у цій сфері держбюджет втрачає щорічно близько 70 мільйонів гривень.
За даними Полохала, непрозора система фінансування сфери інтелектуальної власності та відсутність належного контролю з боку відповідних органів державної влади створює умови для корупційних схем.
Комітет одноголосно погодився у тому, що негативні явища у сфері інноваційної діяльності, правової охорони та захисту інтелектуальної власності потребують вжиття невідкладних заходів як з боку вищого політичного керівництва держави, так і органів виконавчої влади на всіх рівнях.
Проект рішення Комітету з питань науки і освіти підтримали вісім Комітетів Верховної Ради України та Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.
Полохало підтримав рішення Комітету з питань національної безпеки і оборони про те, що окремі негативні явища у сфері інтелектуальної власності набули незворотного характеру і становлять загрозу технологічній і безпеці України.
До Комітету надійшли також матеріали від Ради національної безпеки України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної академії наук України, Національного інституту проблем міжнародної безпеки, де мовиться про зловживання у цій сфері.
Перевірка ефективності використання коштів Державного бюджету, виділених Держінвестицій на розвиток інноваційної діяльності, здійснена Головним контрольно-ревізійними управлінням України, засвідчила збитковість вкладання державних коштів у довгострокові фінансові інвестиції, неналежне супроводження реалізації інноваційних і інвестиційних проектів та інші системні недоліки в управлінні державними ресурсами.
Державною інноваційною фінансово-кредитною установою не отримано жодної гривни дивідендів від Українського банку реконструкції та розвитку, до статутного фонду якого спрямовано 72 млн. грн., в тому числі у 2007 році – 40 млн. гривень.
За останні 4 роки показники впровадження інновацій в українській економіці залишаються незмінними, або навіть зменшуються. Таким чином в Україні існує невідповідність між збільшенням витрат державних ресурсів на інноваційну сферу та зменшенням загальних статистичних показників впровадження інновацій. Це свідчить про низьку ефективність реалізації державної інноваційної політики, її декларативність, безсистемність і непослідовність.
Внаслідок недосконалого законодавства та відсутності належного контролю мають місце суттєві порушення у діяльності організацій колективного управління, які повинні відігравати визначальну роль в охороні авторського права і суміжних прав. Зокрема не створено ефективної системи збору та виплати винагороди авторам та виконавцям.
За даними Рахункової палати України в державі щороку збирається лише близько 30 млн. грн. винагороди, що, за оцінками експертів, складає тільки 3% потенційної суми надходжень.
Внаслідок відсутності цивілізованого ринку об’єктів інтелектуальної власності та відповідної законодавчої бази неухильно зменшується чисельність винахідників і раціоналізаторів як в цілому по економіці, так і у промисловості та більшості її галузей, відбувається монополізація (шляхом отримання свідоцтв на торговельні марки) окремими приватними підприємствами назв відомих мінеральних вод, вин тощо.
Суттєвих змін потребує система фінансування діяльності у сфері охорони інтелектуальної власності. Відповідно звіту Рахункової палати України про результати аудиту ефективності діяльності МОН України з охорони інтелектуальної власності від 11 грудня 2007 р. № 6/30-2 кошти на виконання заходів, пов’язаних з охороною інтелектуальної власності, використовувалися з серйозними порушеннями.
Серед інших проблем суттєвою є неконтрольована передача наукових і конструкторських розробок за кордон, витік з України вітчизняних заявок на перспективні винаходи. В Україні досі неврегульовано питання щодо затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій, цільового субсидіювання трансферу технологій, введення державного реєстру договорів про трансфер технологій, відповідальності за подання заявок до патентних відомств іноземних держав без попереднього подання їх в Україну, не здійснюється відповідний аналіз заявок, поданих в Україні та до іноземних країн.
Поглиблюються негативні тенденції у приватизації об’єктів науково-технічної сфери, які продаються практично за безцінь, без врахування вартості нематеріальних активів, що суперечить ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Так, за даними Фонду державного майна України у 2005-2007 роках було приватизовано шість об’єктів науково-технічної сфери, три з них продано за ціною, що в кілька разів нижча їх номінальної вартості. Це, зокрема Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки в приладобудуванні, Український НДІ сільськогосподарського машинобудування, Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект».
Всупереч чинному законодавству продовжується практика необгрунтованого включення до переліку підприємств, що підлягають приватизації, стратегічно важливих для економіки і безпеки держави науково-дослідних установ. Так до об’єктів, що підлягають приватизації у 2008 році, включено Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів, який є єдиним провідним підприємством в Україні та СНД по створенню унікальної високотехнологічної апаратури реєстрації, обробки і передачі інформації.
Приватизація багатьох об’єктів науково-технічної сфери призводить до втрати унікальних напрацювань та наукових шкіл, що формувалися десятиліттями, і фактично в повному обсязі вже ніколи не зможуть бути відтворені.
Аналіз криміногенної ситуації, проведений МВС України, свідчить про появу нових форм вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності. Останнім часом широкого поширення набули факти незаконного розповсюдження творів в мережі Інтернет, а також порушення авторського права і суміжних прав під час їх публічного сповіщення у громадських місцях, закладах торгівлі, харчування тощо. За даними Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (IIPA) Україна включена до списку пріоритетного спостереження (список 301) як країна з високим рівнем піратства (в 2007 р. рівень комп’ютерного піратства склав 84% і є одним з найвищих у світі).
Вступ України до СОТ створює нові виклики інноваційній безпеці України. Так, згідно аналізу Національного інституту проблем міжнародної безпеки зі вступом до СОТ українське інноваційне законодавство не орієнтоване на функціонування економіки в жорсткому конкурентному середовищі.
Зазначене вище свідчить, що негативні явища у сфері інноваційної діяльності, правової охорони та захисту інтелектуальної власності потребують вжиття невідкладних заходів як з боку вищого політичного керівництва держави, так і органів виконавчої влади на всіх рівнях.
Комітет рекомендує Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо врегулювання цієї ситуації. Зокрема, розглянути питання щодо створення єдиного центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності замість існуючих структур.
Крім цього, Комітет зобов»язав Фонд державного майна України проводити обов’язкову оцінку нематеріальних активів (об’єктів права інтелектуальної власності) при приватизації та продажу об’єктів державної власності, прискорити розробку та затвердження Методики вартісної оцінки прав інтелектуальної власності.

Прес-служба
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освітиBookmark and Share