З 1 січня 2009 року допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування становитиме 2 прожиткові мінімуми


Представляючи 15 квітня зазначений законопроект у парламенті, Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко зазначив: «Законопроект передбачає збільшення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, до двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, як це передбачено для дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях».

Сьогодні в Україні понад 63 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються опікунами або піклувальниками. Попри те, що це найбільш поширена форма сімейного виховання названої категорії дітей, вона залишається такою, де дитина має найменше фінансове забезпечення що не відповідає вимогам статті 52 Конституції України.

До прийняття Закону, діти, які перебувають під опікою або піклуванням, отримували у 2 рази менше ніж діти такої категорії, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, і в 6-8 разів менше ніж діти, які утримуються в інтернатних закладах.

Передбачена законодавством державна допомога суттєво не покращувала матеріальне становище опікунських сімей, її розміри (один прожитковий мінімум) надто недостатні для забезпечення сприятливих умов для розвитку дитини.

Міністр підкреслив, що про необхідність підвищення розміру державної допомоги сім'ям, які виховують дитину під опікою чи піклуванням, наголошувалось Указами Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дитини» від 11 липня 2005 № 1086, «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей» від 4 травня 2007 року № 376, «Про проведення в Україні у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 11 грудня 2007 року № 1205.

Завершуючи виступ, Міністр Юрій Павленко попросив народних обранців підтримати цю законодавчу ініціативу, як вкрай важливу та необхідну. 423 депутати проголосували за прийняття законопроекту за основу і одразу ж проголосували за прийняття в цілому з урахуванням пропозицій. Це рішення підтримали 434 народні обранці.
--------------------------------------------------------------------------------
ЗАКОН УКРАЇНИ № 269–VI
Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102) такі зміни:

1) статтю 17 викласти в такій редакції:

«Стаття 17. Підстави призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи піклування»;

2) текст статті 18 викласти в такій редакції:

«Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
15 квітня 2008 року
Bookmark and Share