«Засідання Вченої Ради НТУУ «КПІ»»


У НТУУ «КПІ» навчання ведеться за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр». Якщо після закінчення 4 курсу студент бажає продовжити навчання, то до 9 червня він має подати заяву на продовження навчання до приймальної комісії факультету/інституту. До 16 травня атестаційна комісія факультету/інституту зобов’язується оприлюднити список навчальних дисциплін, за якими проводитимуться випробування.

У період з 17 до 30 червня студенти проходять випробування на прийом до навчання за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр». До результатів випробування, які приймальна комісія має оприлюднити до 3 липня, входить академічний рейтинг, результати іспиту з іноземної мови та фахових дисциплін. Ті студенти, які пройшли випробування і рекомендовані до вступу, мають подати документи на навчання до 18 липня 2008 року. Після цього вони будуть зараховані наказом по університету на навчання.

Наразі цього літа існує проблема оздоровлення та проживання студентів у гуртожитку у разі їхнього відрахування після 4 курсу. Поки що не вирішено, чи зможуть вони жити у гуртожитку на правах студентів, або будуть проживати певний період часу як сторонні особи.

Що ж стосується літнього відпочинку студентів бюджетної форми навчання, то путівки на оздоровчі бази університету «Маяк», «Політехнік» та «Глобус» будуть реалізовані раніше, аніж буде інформація щодо результатів випробувань для продовження навчання на 5 курсі. Тобто студенти 4 курсу не зможуть викупити путівки, адже не будуть знати чи складуть вони вступні випробування та чи будуть студентами на час відпочинку. Таким чином, студенти 4 курсу фактично цього літа не зможуть відпочити на оздоровчих базах КПІ, тому що на момент зарахування їх до університету путівки вже будуть реалізовані студентам 1-5 курсів. Прикро, але це факт, який виникає із недосконалості існуючих нормативних документів України в галузі вищої освіти.

Ті студенти, які не пройшли випробування, можуть до 30 серпня подати заяву на навчання на контрактній основі, в іншому випадку вони будуть відраховані з університету з освітою бакалавра.

Необхідною умовою прийому студентів на магістратуру є досягнення на одному з 3 рівнів: університетському (публікації у фахових виданнях НТУУ «КПІ»), державному (участь у олімпіадах, публікації у фахових виданнях), міжнародному (доповіді на міжнародних конференціях, участь у міжнародних олімпіадах).
На сучасному етапі метою НТУУ «КПІ» є розширення вищих форм підготовки кадрів, тобто за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».
На тему конкурсних справ було винесено обговорення кандидатів на посади завідувачів кафедр теорії і практики перекладу французької мови, фізичної реабілітації, математичної фізики, кафедри англійської мови технічного спрямування № 2. Усі кандидатури були ухвалені одноголосно, результати голосування стануть відомим згодом.

До поточних справ було винесене обговорення щодо присвоєння експозиційному відділу космонавтики та авіації державного музею НТУУ «КПІ» (6 корпус) імені І. Сікорського. Рішення було ухвалене одноголосно. Також до поточних справ було винесене питання про організацію Асоціації випускників НТУУ «КПІ». На сьогоднішньому етапі асоціація має 43 засновники. Асоціація має на меті відродження традицій Київської Політехніки. Кожен випускник зможе знайти своє місце у роботі Асоціації.

Нечипоренко Анастасія, студентка КПІBookmark and Share