Теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених


15 квітня 2005 р. Інститут економіки і підприємництва запрошує Вас до участі в ІІІ Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”.

Робочі мови конференції – українська, російська, польська.

В рамках конференції планується робота двох секцій:
1. Загальнонаукова (напрямки: філософія, соціологія і політологія, культурологія, релігієзнавство, філологія, історія, правознавство, студентське самоврядування)
2. Економіка та підприємництво (напрямки: підприємницька діяльність, менеджмент, маркетинг, облік та аудит, фінанси)

ПОРЯДОК УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції необхідно до 4 квітня 2005 р. подати до оргкомітету заявку, текст тез однією з робочих мов конференції (Увага! Для студентів (якщо серед співавторів тез немає доктора або кандидата наук), необхідно ДОДАТКОВО подати рекомендацію наукового керівника, завірену відповідним чином) та організаційний внесок учасника конференції у розмірі 35 грн.. Організаційний внесок призначений на організаційні витрати та витрати на видавництво програми конференції, збірника тез доповідей та інше. Тези подають обов’язково у двох видах: паперовому та електронному. Обсяг тез не повинен перевищувати дві повні сторінки. Тези буде видано до початку конференції і включено в комплект матеріалів конференції, який одержить кожен учасник конференції без додаткової оплати.
Тези виступу, дискету з файлом тез, а також копію квитанції про сплату оргвнеску в сумі 35 грн. необхідно надіслати до оргкомітету з поміткою «Конференція» до 4 квітня 2005 р. за адресою: 46024, Олексюк О.С., проспект Злуки 3а, м. Тернопіль.
Членський внесок учасника конференції перерахувати на
р/р № 26009394 в АППБ “Аваль” МФО 338501, одержувач ТОВ “Інститут економіки і підприємництва”, код 21133768.
Вимоги до оформлення тез.
Обсяг – до 2 сторінок. Редактор: Word for Windows, версія не нижче 6.0. Розмір аркуша: А4 (297 х 210 мм). Орієнтація: книжкова. Поля: всі 2,5 см. Шрифт: Times New Roman (Times New Roman Cyr). Розмір шрифту: 14 пт. Абзац: новий рядок - відступ 1 см. Міжрядковий інтервал: 1,5.
Розташування на сторінці.
У правому верхньому кутку – прізвище та ім’я (Шрифт - напівжирний, курсив). Нижче (на наступному рядку) - назва доповіді великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по середині. Перенос слів у назві тез не допускається. Нижче (з наступного рядка, по центру) – повна назва навчального закладу чи установи, де навчається, чи працює автор тез. (Шрифт - курсив). Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст тез. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. У наступному рядку після тексту тез з абзацу напівжирним шрифтом пишеться слово Література (якщо є посилання). У наступному рядку друкується список літератури шрифтом 13 пт. Текст повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором. Відповідальність за помилки несе сам автор.
Електронний варіант. (Дається на дискеті 3,5"). Редактор Word for Windows (версія не нижче 6.0), формат файла *.doc або *.rtf. Назва файла: прізвище першого автора, англійськими літерами (не більше 8 символів). На дискеті зазначте прізвища авторів і версію редактора Word.
ЗАЯВКА
на участь у конференції
“Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і
прогнози на рубежі двох тисячоліть”.

Назва організації, її адреса__________________________________________
________________________________________________________________
Контактний телефон ____________________________________________
E-mail:___________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові____________________________________
Посада, науковий ступінь, вчене звання_________________________________
Назва доповіді________________________________________________
_________________________________________________________________
Назва секції___________________________________
Адреса для листування та телефон____________________________________
_________________________________________________________________
Передбачаю бути присутнім (ТАК, НІ – потрібне підкреслити)
На Вашу адресу перераховано__________________грн.,
Поштовий переказ від “ ”____________________2005р. (копія додається).
Дата__________________________ Підпис________________________

Місце і час проведення конференції:
Україна, 46024, м. Тернопіль, проспект Злуки, 3а, Інститут економіки і підприємництва. Телефон : (0352) 431254; факс – (0352) 431030
Електронна пошта: oleksyuk@iee.edu.ua
Проректор з наукової роботи — Олексюк Олександр Степанович,
тел. (0352)-235950.
(Проїзд від авто- та залізничного вокзалу автобусами №№ 3, 14, 19, 20, 22, тролейбусами №№ 4, 5, 8 до зупинки «Текстильник» )
Реєстрація учасників конференції –з 900 до 1000 15 квітня 2005 р.

Оргкомітет конференції
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА (М. ТЕРНОПІЛЬ)
ВИЩА ШКОЛА МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ (М. КАТОВІЦЕ)

Bookmark and Share