Проблема компетентності членів Колегії Всеукраїнської студентської Ради при Міністерстві освіти та науки України!!!


Власним прикладом викладачі зрошують високоморальні та життєво успішні особистості. Які разом з передачею неоціненого багажу знань формують індивідів, що в майбутньому складуть міцний фундамент української держави. На власне переконанням, суттю фундаменту має стати громадянське суспільство. Вінницький національний технічний університет, один з двох національних університетів Вінниччини, навчає значну частину майбутньої інтелігенції регіону та держави в цілому. Підстав для таких тверджень є достатньо, основною з яких очевидний розвиток студентського самоврядування університету. Який не був би можливий без особливої уваги та підтримки керівництва навчального закладу.
Представниками від Вінницького регіону в складі Колегії Всеукраїнської студентської Ради при Міністерстві освіти і науки України (далі ВСР), вже третій рік поспіль – є саме студенти нашого університету. Ще у березні 2005 році за результатами круглого столу, в Міністерстві освіти та науки України, з студентської проблематики була висунута пропозиція щодо створення Всеукраїнського студентського консультативно-дорадчого органу, при центрального органі виконавчої гілки влади. Як це часто буває, була створена робоча група по втіленню даної ініціативи в життя. Вже в травні пройшла установча конференція ВСР, під час якої було затверджено положення відповідно до якого мала працювати новоутворена структура. Великі надії студентських чільників покладались на представницький студентський всеукраїнський орган. І дійсно як ідея, особливо в світлі демократичних перетворень, дуже перспективно виглядала майбутня можливість досить швидко, принаймні, дізнатись відповіді на велику кількість студентських питань. Але на жаль доводиться констатувати факт, що ідея досить таки гарна та поки що залишається ідеєю. Важко переоцінити величезний позитив Всеукраїнської студентської Ради, яка проводить свої конференції, форуму, навчання – під час яких студентський актив може отримати корисну та важливу інформацію, обмінятись контактами, подружитись, набути новий досвід!
Від початку формування до сьогодні перебуваючи у складі Колегії Всеукраїнській студентській Раді, на превеликий жаль, не можу сказати, що врегульована ціла низка студентських проблем в Україні. Наприклад наведу деякі, прості але вагомі для кожного студента:
- видача своєчасно студентських квитків;
- видача студентських квитків кожному студенту безкоштовно;
- розроблення єдиного прозорого механізму поселення студентів до гуртожитків, за рішенням студентських самоврядних структур вищих навчальних закладів;
- вчасна виплата, за встановленими нормативними актами стипендії студентам за участю в стипендіальних комісіях представників студентського самоврядування та студентської профспілки;
- справедливе (відповідно до діючих нормативних документів) нарахування матеріальних допомог та премій за рішенням студентського активу;
- відсутність порушення права студентів на користування пільгами при переміщення територію держави відповідно до діючого закону.
Абсолютно погоджуюсь з тими хто скаже, що в більшості це локальні університетські питання які варто розв’язувати в межах навчального закладу. Знаю достатній перелік університетів де подібного роду питання вирішуються в конструктивні співпраці студентського самоврядування, студентської профспілки та адміністрації. Але кожного року під час проведення того чи іншого масового заходу ВСР студенти піднімають даний перелік питань знов і знов. Що свідчить про необхідність чіткого регулювання на загальнодержавному рівні. Чому ж тоді за три роки від створення доводиться констатувати подібні речі? На моє переконання найважливішою з суб’єктивних та об’єктивних причин – є погана відпрацьованість закладеного в Положенні ВСР механізму організації роботи. За суттю ВСР базується на органах студентського самоврядування, які делегують своїх представників на її конференцію під час якої і відбувається обрання складу Колегії ВСР, а також керівника Секретаріату. Даний орган та голова потім з на протязі цілого року представляють інтереси всіх студентів України на державному рівні. Глибоко переконаний, що більшість студентів навіть не здогадуються проте те хто виступає від їхнього ім’я на поважних держаних заходах. Але, як свідчить досвід це природня ситуація, коли актив серед студентської спільноти 2-5%. Не природнім в цьому є те що кількість студентів серед цих 2-5%, які поінформовані зокрема про ВСР складає не більше 10%, тобто 0,2-0,5% студентів України. Така ситуація породжує слабку конкуренцію під час делегування на конференцію ВСР, що породжує не високу компетентність та авторитетність обраних представників в члени Колегії ВСР. Відповідно такі тенденції, зокрема гальмують побудову громадянського суспільства. Щиро вірячи в швидку перебудову свідомості пересічних українців, щодо необхідності активної причетності до розбудови держави, ще раз хочу відзначити вагомий вклад Студентської Ради та керівництва Вінницького національного технічного університету в дану справу.
Кожен студент в майбутньому свідомий громадянин української держави. Кожен студент своєю працею буде вносити власну помірну лепту у розбудову та розвиток Батьківщини. Кожен студент в майбутньому буде виховувати власних нащадків. Отож сьогодні студент – завтра опора нації та держави!!! Слава Україні!

P.S. Наступна конференція ВСР на якій буде проводитись обрання членів колегії ВСР від регіонів запланована на 14.06.08 м. Київ.

Коваль Костянтин
Член Колегії ВСР від
Вінницького регіону
kost_kok@ukr.net
Bookmark and Share