В Росії навчається близько 4 тисяч студентів з України


Україна і Російська Федерація на офіційному рівні співпрацюють в сферах освіти, культури, науки в рамках кількох урядових двосторонніх угод. Зокрема, Угоди про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, Угода про співробітництво прикордонних областей наших держав та Угоди про співпрацю в галузі освіти між МОН України та Міністерством загальної і професійної освіти РФ. Інтерес України та Російської Федерації щодо освітньої галузі передусім сконцентровано у загальносередній ланці освіти. Сьогодні в Україні функціонує 1 411 шкіл з російською мовою навчання, в яких навчається 594, 3 тисячі учнів, 2 109 шкіл - з двома мовами навчання, тут здобуваються загальносередню освіту 618,8 тисячі учнів. Загалом у загальноосвітніх навчальних закладах України російською мовою навчається 1,5 мільйона учнів. Окрім цього, російську мову як предмет вивчають 1,5 мільйони учнів та в гуртках - 172,1 тисяча дітей.

Російська мова в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою викладання вивчається за вибором навчального закладу з урахуванням побажань учнів та їх батьків. Крім того, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах з будь-якими мовами викладання передбачено вивчення російської мови, як й інших мов національних меншин, факультативно. Вчителів російської мови і літератури в Україні готують за спеціальностями: російська, мова і література, російська мова і література та українська мова і література; російська мова і література, та іноземна мова. Для викладання російської мови здійснюється також підготовка вчителів початкових класів.

Особлива увага приділяється забезпеченню національно-освітніх прав громадян обох країн. Міністерство освіти і науки України сприяє створенню мережі українських шкіл в Російській Федерації у місцях компактного проживання громадян Росії українського походження, відкриттю в російських університетах кафедр української мови та українознавства. Тісні зв`язки склалися у МОН з культурними об`єднаннями українців Тюмені, Башкирії, Краснодарського краю, Якутії, Комі. Міністерство освіти і науки України комплектує та надає російській стороні в користування навчальну та навчально-методичну літературу, відряджає для роботи у закладах освіти викладачів української мови та літератури, в різних регіонах РФ проводяться курси підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури національних шкіл Російської Федерації.

Нині поступово відновлюються прямі зв`язки вищих закладів освіти України з партнерами РФ. На даний час з метою проведення спільних наукових конференцій, науково-дослідницької роботи, обмінів студентами та науково-педагогічними кадрами, створення навчальних програм, підручників близько 40 вищих навчальних закладів України співпрацюють з вищими навчальними закладами РФ.

У вищих навчальних закладах РФ навчається біля чотирьох тисяч громадян України, а щорічний їх прийом - це майже 800 осіб. Минулого навчального року Міністерство освіти і науки РФ виділило для громадян України 80 стипендій на повний курс навчання, 10 - до аспірантури ВНЗ РФ та 150 - для проходження стажування з російської мови терміном до одного місяця. Водночас, МОН України надало для громадян РФ близько 100 стипендій на повний курс навчання і 5 - для навчання в аспірантурі ВНЗ України. Подібні стипендії на навчання в українських університетах й інститутах, а також 10 місць для наукового стажування, МОН надає щорічно, починаючи з 2003 року. Загалом у ВНЗ України навчається за державними угодами - 217 громадян Росії, за контрактом - 3,2 тисячі.

У 2003 році в Києві було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок створення і функціонування філій вищих навчальних закладів на територіях України і Російської Федерації, котра на даний час проходить внутрішньодержавну процедуру з метою набуття нею чинності та Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, укладеної в Москві у 2000 році. Нині серед питань, над якими працюють Україна і Російська Федерація, щодо вищої освіти є проблема упорядкування діяльності в Україні 14 філій російських навчальних закладів.

Прес-служба МОН

Bookmark and Share