Проект Плану дій із залучення НУО та ЗМІ до заходів з подолання корупції в Україні на 2008 рік


Надсилаємо Вам проект Плану дій із залучення неурядових організацій
та ЗМІ до заходів з подолання корупції в Україні на 2008 рік.

Просимо підтримати позитивні ініціативи СБУ!

З повагою,
Максим Лациба
Український незалежний центр політичних досліджень
___________________________

ТЕКСТ ЛИСТА СБУ

Надсилаємо на Вашу адресу для погодження і висловлення можливих
зауважень, розроблений на виконання доручення Президента України
Координаційно-аналітичним центром Міжвідомчої робочої групи з питань
протидії корупції проект "Плану дій із залучення неурядових
організацій та ЗМІ до заходів з подолання корупції в Україні на 2008
рік".

Просимо в термін до 11 червня 2008 року надіслати Ваші пропозиції і
зауваження до Плану на електрону адресу: sbukpn@ukr.net (з поміткою
пропозиції для Міжвідомчої робочої групи).

Повідомляємо, що за результатами доопрацювання, з урахуванням поданих
Вами пропозицій, вказаний План планується затвердити під час
проведення у червні п.р. чергового круглого столу. Про час та місце
проведення вказаного засідання Вас буде повідомлено додатково

З повагою,

Представник Координаційно-аналітичного центру, створеного на базі
Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю СБ України Міжвідомчої робочої групи з питань протидії
корупції Кузьменко Павло Миколайович тел.: (044) 255-55-77

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції
«___»__________ 2008 року


ПЛАН
дій із залучення неурядових організацій та ЗМІ до заходів з подолання корупції в Україні на 2008 рік

На виконання доручення Президента України від 06 травня 2008 року та з метою реалізації заходів, передбачених Планом роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції від 05.05.2008 року № 22/721 в частині залучення громадськості, ЗМІ та міжнародних інституцій до заходів з подолання корупції в Україні планується здійснити:
1. Організувати та забезпечити проведення на систематичній основі круглих столів за участю членів Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції, правоохоронних органів і неурядових організацій та ЗМІ з метою обговорення результатів, висвітлення діяльності Міжвідомчої робочої групи і правоохоронних органів України щодо використання ресурсів неурядових організацій (в т.ч. міжнародних) в конкретних заходах з протидії корупції в Україні.
Виконавець: СБ України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: щомісячно протягом 2008 року

2. На виконання пункту 1.5. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції здійснити аналіз чинного законодавства з метою визначення необхідності розробки нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів для створення в державі дієвого правового антикорупційного поля (зокрема, визначення відповідного понятійного апарату; наукове обґрунтування критеріїв розмежування видів юридичної відповідальності за корупційні діяння; вироблення системи превентивних антикорупційних заходів тощо).
За результатами аналізу внести конкретні пропозиції Міністерству юстиції України та на розгляд Міжвідомчої робочої групи з метою подальшого їх опрацювання і використання під час підготовки доповідей керівництву держави з означеного питання.
Виконавець: Міністерство юстиції України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: серпень 2008 року

3. На виконання пункту 1.11. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції здійснити експертизу виборчого законодавства з метою зменшення впливу корупціогенних чинників, а також розробити пропозицій у напрямі забезпечення дотримання демократичних засад виборчого процесу. За результатами аналізу внести конкретні пропозиції Міністерству юстиції України.
Виконавець: Міністерство юстиції України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: серпень 2008 року

4. На виконання пункту 1.12. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції надати Міністерству юстиції України пропозиції щодо можливості впровадження ефективного механізму контролю за фінансуванням політичних партій та виборчих кампаній, вивчення питання врегулювання правових засад лобістської діяльності.
Виконавець: РНБО України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: серпень 2008 року

5. На виконання пункту 2.16. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції провести моніторинг діяльності вищих посадових осіб (керівників) органів влади і місцевого самоврядування, працівників судової гілки влади, внутрішніх справ, податкової і митної служб, які задіяні у протиправних схемах і механізмах при використанні бюджетних коштів, проведенні тендерів, будівництві житла, у сфері регулювання земельних відносин, надання дозволів ліцензій, митному оформленні вантажів, а також у ході здійснення судочинства, проведенні досудового слідства, виконанні повноважень з нагляду за дотриманням чинного законодавства тощо.
За результатами вжити опосередкованих профілактичних і превентивних заходів із протидії корупції в їх середовищі (зокрема, інформування громадськості про викриті порушення, направлення інформувань до вищестоящих органів влади з проблемних питань, повідомлень до правоохоронних органів тощо).
Виконавець: СБ України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: щомісячно протягом 2008 року

6. На виконання пункту 2.13. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції розробити і подати на розгляд Міжвідомчій робочій групі пропозиції до переліку критеріїв, яким повинні відповідати кандидати на посади працівників підрозділів правоохоронних органів, що уповноважені на боротьбу з корупцією, а також надати пропозиції щодо побудови ефективної системи внутрішніх розслідувань та притягнення корупціонерів до відповідальності.
Виконавець: СБ України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: серпень 2008 року

7. На виконання пункту 3.1. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції забезпечити інформування Міжвідомчої робочої групи щодо можливості направлення конкретних проектів антикорупційних нормативно-правових актів, що розроблені відповідними державними органами на експертизу до Ради Європи (в рамках проекту UPAC) та інших міжнародних інституцій.
Виконавець: Міністерство юстиції України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: червень 2008 року

8. На виконання пункту 3.4. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції проаналізувати рівень запровадження на офіційних веб-сайтах державних органів рубрики „Запобігання проявам корупції”, їх змістовне наповнення, провести моніторинг їх результативності, визначити шляхи удосконалення їх функціонування.
Виконавець: Головдержслужба України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: червень 2008 року

9. На виконання пункту 3.6. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції забезпечити реалізацію заходів із формування у населення нетерпимості до проявів корупції шляхом їх висвітлення у ЗМІ та шляхом поширення на постійній основі антикорупційних знань, у тому числі в навчальних закладах (семінари, круглі столи, лекції тощо).
Виконавець: Міністерство освіти і науки України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: серпень 2008 року

10. На виконання пункту 3.7. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції забезпечити здійснення на регулярній основі за участю наукових установ, дослідницьких центрів, неурядових громадських та правозахисних організацій, у т.ч. міжнародних, соціологічних досліджень щодо ефективності діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією, а також постійний незалежний моніторинг громадської думки щодо рівня корупції в державі, області, місті, селі.
За результатами інформувати РНБО України та Міжвідомчу робочу групу з метою подальшого опрацювання результатів проведених досліджень і моніторингів і підготовки доповідей керівництву держави з означених питань.
Виконавець: РНБО України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: серпень 2008 року

11. На виконання пункту 3.8. Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції вжити заходів громадського моніторингу та контролю за діяльністю правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з корупцією. За результатами підготувати пропозиції щодо можливого корегування напрямів діяльності зазначених правоохоронних органів у сфері протидії корупції, про що інформувати РНБО України та Міжвідомчу робочу групу.
Виконавець: РНБО України, неурядові громадські організації
згідно списку, що додається (за згодою)
Термін: серпень 2008 року


Порядок виконання Плану:

З метою виконання запланованих заходів залучати (за згодою) неурядові громадські українські та міжнародні організації з урахуванням напрямків їх діяльності та наявних у них для цього ресурсів (список додається).
Відповідальним виконавцям забезпечити узагальнення поданої неурядовими організаціями інформації та пропозицій відповідно до строків, визначених вказаним Планом.
Про отримані результати відповідальним виконавцям запланованих заходів інформувати СБ України з дотриманням строків і порядку, визначеному у «Плані роботи Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції» від 05.05.08р. та протоколі засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції від 23.04.08р.

Додаток: список неурядових громадських українських та міжнародних організацій, що залучаються до виконання передбачених Планом заходів.

Т.в.о. Голови Служби безпеки Генеральний прокурор України –
України – співголова Міжвідомчої співголова Міжвідомчої робочої
робочої групи групи

В. Наливайченко О. Медведько
Bookmark and Share