Час поєднати зусилля заради проведення реальних реформ !


Зокрема, дані організації вже виступають з ініціативою та підписали відкритий меморандум, у відповідності до якого у найближчий час здійснять ряд заходів для підготовки необхідних проектів документів з реформ співпраці органів влади з молодіжними громадськими організаціями, системи підтримки реалізації соціально значущих програм молодіжних організацій з боку органів державної влади та місцевого самоврядування.
До участі в ініціативі запрошуються всі зацікавлені організації.
Учасники підписання меморандуму наголошують, що Колегія і Фундація є незалежними молодіжними громадськими організаціями, у тому числі і від державного фінансування через Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Саме тому позиція організацій буде відкритою, чесною та об’єктивною. Організації будуть відверто говорити про існуючі проблеми як у проведенні конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, так і щодо організації роботи консультативно-дорадчих органів при Мінсім’ямолодьспорт. Наша мета – глибока реформа системи взаємодії молодіжного організованого руху та влади, ліквідація корупційних проявів, підвищення прозорості та взаєморозуміння у діяльності обох сторін.

Контактні особи:
Таміла ТАШЕВА,
член Ради Старійшин ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив»
Тел. +38 (095) 405-82-43; ел. пошта: tamila_tasheva@ukr.net
Володимир ФЕСЬКОВ,
Голова КРК ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив»
Тел. +38 (063) 287-34-34; ел. пошта: feskov.v@gmail.com


МЕМОРАНДУМ
про об’єднання зусиль молодіжного руху у реформуванні системи взаємодії молодіжних громадських організацій з органами державної влади

Ми, представники організацій, що підписали даний меморандум, декларуємо поєднання зусиль наших організацій у проведенні реформи системи спілкування, підтримки діяльності молодіжних громадських організацій органами державної влади та місцевого самоврядування. Наша увага спрямована у першу чергу на комплексний моніторинг, аналіз та вироблення пропозицій, а також підготовку документів з метою вдосконалення:
- взаємодії молодіжних громадських організацій та органів державної влади через систему консультативно-дорадчих органів;
- правил проведення конкурсів щодо фінансової та іншої підтримки проектів молодіжних громадських організацій органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування.
У найближчий час нами буде розроблено та подано на загальне широке обговорення пропозиції з комплексного реформування системи підтримки проектів МГО на загальнодержавному та регіональних рівнях.
Ми запрошуємо усі зацікавлені організації, як на стадії вироблення проекту нової системи так і на етапі її обговорення, до співпраці та взаємодії з метою поєднання зусиль молодіжного руху у проведенні реформи систем взаємних консультацій та підтримки проектів молодіжних громадських організацій.

Ю.В. Шапочка
Голова ВМГО «Колегія молодих управлінців та юристів»

О.Г. Солонтай
Голова ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив»

Меморандум відкритий до підписання усіма молодіжними організаціямиBookmark and Share