Україна й досі не має загальнодержавної концепції патріотичного виховання молодих людей


«Існуючі державні цільові програми в рамках державної молодіжної політики аж ніяк не є достатніми, – мовиться у запиті. – Тож зрозумілим є негативна оцінка ефективності такої політики в Україні з боку не тільки переважної більшості молодих людей, але й суспільства в цілому».

Хоча в країні сформована досить значна законодавчо-нормативна база молодіжної політики, аналіз законодавства, наголошує Ігор Шаров, свідчить: існуючі акти не завжди відповідають реаліям життя і потребують внесення доповнень та змін. Ми і досі не маємо загальнодержавної концепції патріотичного виховання молодих людей, тоді як Декларація “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” була прийнята ще у 1992 році. В результаті, відсутні можливості у належному ознайомленні молоді, яка в недалекому майбутньому відіграватиме провідну роль в нашій державі, з нормами співіснування людини і суспільства в цілому.

«Мене як народного депутата України та громадянина особливо непокоїть тенденція зростання правопорушень у середовищі молоді, скоєних на підґрунті національної або расової нетерпимості, – зазначає Ігор Шаров. – Свідчення тому можна побачити в численних повідомленнях засобів масової інформації, а також – в офіційній інформації, що оприлюднюється Міністерством внутрішніх справ України».

На його думку, це свідчить про недостатню ефективність наявних в Україні правових та виховних засобів попередження та протидії таким явищам.

Існуюча ситуація вимагає невідкладних заходів на найвищому державному рівні, об’єднання зусиль усіх зацікавлених інституцій (зокрема, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства культури і туризму України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка тощо) для виховання у молоді поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії, а також виховання поваги до національних цінностей українського народу та інших народів та націй, висловив переконання Ігор Шаров.Bookmark and Share