Головою Тимчасової слідчої Комісії Верховної Ради країни пропонується обрати народного депутата України Павловського А.М.


Необхідність прийняття проекту Постанови зумовлена тими негативними явищами, що зараз відбуваються у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.
В Україні не створено ефективної системи збору та виплати винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм. Внаслідок недосконалого законодавства та відсутності належного контролю відбуваються суттєві порушення у діяльності організацій колективного управління, які повинні відігравати визначальну роль в охороні авторського права і суміжних прав. За даними Рахункової палати України в державі щороку збирається лише близько 30 млн. грн. винагороди, що за оцінками експертів складає тільки 3% потенційної суми надходжень. Зокрема, до бюджету не надходить значна частина податків, що мають сплачувати гастролюючі виконавські колективи й окремі виконавці. Саме з огляду на ці та інші обставини Комітет з питань науки і освіти ухвалив 16 квітня 2008 року рішення провести у вересні цього року комітетські слухання на тему “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.
Тривають негативні тенденції у приватизації об’єктів науково-технічної сфери, які продаються практично за безцінь, без врахування вартості нематеріальних активів. Це суперечить ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Так, за даними Фонду державного майна України у 2005-2007 роках було приватизовано шість об’єктів науково-технічної сфери, три з них продано за ціною, що в кілька разів нижча їх номінальної вартості.
Продовжується практика включення до переліку підприємств, що підлягають приватизації, стратегічно важливих для економіки і безпеки держави науково-дослідних установ. Приватизація багатьох об’єктів науково-технічної сфери призводить до втрати унікальних напрацювань та наукових шкіл, що формувалися десятиліттями, і фактично в повному обсязі вже ніколи не зможуть бути відтворені. Взагалі частка нематеріальних активів у балансі промислових підприємств та в цілому по економіці України занижується і за звітністю є меншою за 1%.
Згідно з проектом Постанови Тимчасовій слідчій комісії доручається проаналізувати діяльність Державного департаменту інтелектуальної власності та державних підприємств, що збирають авторську винагороду та фінансуються за рахунок патентних зборів, а також запропонувати комплекс термінових заходів, спрямованих на підвищення прозорості та публічності діяльності Департаменту.
У проекті Постанови Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх справ України Верховній Раді України пропонується забезпечити додержання законів України щодо доступу членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, що стосуються предмета діяльності комісії.
Головою Тимчасової слідчої Комісії Верховної Ради країни пропонується обрати народного депутата України Павловського А.М. У проекті Постанови визначається термін діяльності Тимчасової слідчої комісії, а саме шість місяців з дня прийняття цієї Постанови

Спеціаліст першої категорії
секретаріату Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Бродзянська Анастасія


Bookmark and Share