УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді"


2. Кабінету Міністрів України:

1) утворити до 1 жовтня 2008 року організаційний комітет з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді, затвердити персональний склад цього комітету, включивши до нього представників всеукраїнських молодіжних громадських організацій;

2) розробити та затвердити план заходів з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді;

3) посилити координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади у сфері реалізації державної молодіжної політики, зокрема, щодо:

сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян;

активізації роботи із залучення молоді, у тому числі з числа осіб з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями, до участі у громадському та суспільному житті;

підтримки діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій;

сприяння соціальній адаптації, зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді, вдосконаленню її професійної орієнтації відповідно до потреб ринку праці;

формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і безпечному способі життя, проведення профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

надання підтримки молодим сім'ям, спрямованої, зокрема, на поліпшення демографічної ситуації в державі, сприяння молоді у вирішенні житлових проблем;

4) вирішити питання щодо створення міжвідомчої ради з питань формування здорового способу життя дітей та молоді;

5) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем;

6) передбачити у проекті Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки комплексні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя дітей та молоді;

7) розробити та затвердити концепцію національно-патріотичного виховання молоді;

8) передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

9) вживати заходів щодо залучення молоді до участі у формуванні інформаційного простору, роботи в засобах масової інформації, створення молодіжних теле- та радіопрограм;

10) забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо створення Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді та Будинку молоді України;

11) сприяти здійсненню заходів щодо інтеграції української молоді у світову та європейську молодіжну спільноту, зокрема, шляхом міжнародного молодіжного обміну між містами-побратимами, навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити та здійснити на регіональному рівні заходи з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді, залучивши до участі в них молодіжні громадські організації;

ужити заходів щодо створення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до плану розвитку мережі таких центрів, забезпечення їх кваліфікованими кадрами;

передбачати у проектах бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих бюджетів на 2009 та наступні роки збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

сприяти ефективній діяльності молодіжних центрів праці, центрів патріотичного виховання молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, інших закладів та установ для молоді.

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

3 липня 2008 року

Bookmark and Share