Що пропонує МОН до Закону України „Про вищу освіту”?


1. На законодавчому рівні пропонується закріпити систему зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту.

2. Відмовитися від акредитації вищих навчальних закладів, заливши лише акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей.

3. Ініціюється норма закону щодо безкоштовного здобуття другої вищої освіти за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, які повинні будуть визначатися Кабінетом Міністрів України.

4. Чітко визначається виключно українська мова навчання у вузах.

5. Вводяться три освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр та магістр (виключається рівень – спеціаліст) та освітньо-науковий рівень – доктор філософії.

6. Класичний університет може створюватися за умови, якщо у ньому за денною формою навчається не менше ніж шість тисяч студентів не менше ніж за вісьмома галузями освіти і здійснюється підготовка наукових кадрів не менше ніж з восьми наукових спеціальностей.

7. Технічний, технологічний університет може створюватися за умови, якщо у ньому за денною формою навчається не менше ніж п’ять тисяч студентів не менше ніж за п’ятьма галузями освіти і здійснюється підготовка наукових кадрів не менше ніж з п’яти наукових спеціальностей.

8. Галузевий університет може створюватися за умови, якщо у ньому за денною формою навчається не менше ніж три тисячі студентів не менше ніж за чотирма галузями освіти і здійснюється підготовка наукових кадрів не менше ніж з трьох наукових спеціальностей (за винятком мистецьких та військових).

9. Академія може створюватися за умови, якщо у ньому за денною формою навчається не менше ніж дві тисячі студентів не менше ніж за однією-двома галузями знань і здійснюється підготовка наукових кадрів не менше ніж з двох наукових спеціальностей (за винятком мистецьких та військових).

10. Коледж може створюватися за умови, якщо у ньому за денною формою навчається не менше ніж одна тисяча студентів (за винятком мистецьких та військових).

11. Професійний коледж може створюватися за умови, якщо у ньому за денною формою навчається не менше ніж п’ятсот студентів (за винятком мистецьких та військових).

12. Вищому навчальному закладу пропонується надати право самостійно розпоряджатися коштами, отриманими від надання платних послуг.

13. Керівник вищого навчального закладу може безперервно перебувати на посаді не більше двох строків підряд.

14. Термін перебування на посаді виконувача обов’язків керівника вищого навчального закладу не може перевищувати трьох місяців.

15. Випускники, які навчалися за державним замовленням і уклали відповідну угоду, повинні будуть відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.

16. У разі сплати частками за навчання у вищому навчальному закладі розмір плати на кожному навчальному курсі буде перераховуватися на початок кожного навчального року з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Вищезазначені зміни були нещодавно обговорені на слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки.

Черних Андрій, Координатор Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України

Bookmark and Share