«Уроки Болонського семінару в Порто»


Протягом семінару учасники прослухали доповіді з різноманітних аспектів Болонського процесу. Доповідачі робили акцент на необхідності розуміння того «багажу знань» які повинен демонструвати студент після навчання. Сьогодні акцент в навчанні повинен робитися, насамперед, на навички якими володітиме студент, бо роботодавці питатимуть не то, що знає студент, а те що він вміє робити. Повинен змінитися й сам підхід до навчання, в цьому контексті цікавою є теза: «якщо навчатися для того щоб запам’ятати знання, то ти забудеш їх, а якщо навчатися щоб зрозуміти – ти будеш використовувати їх».
Ставку необхідно робити на начальні плани, які будуть зорієнтовані на студента, на його потреби. Тобто базою повинні бути «learning outcomes», саме той «багаж» навичок якими буде володіти студент. Надзвичайно важливим аспектом цього питання є налагодження конструктивного діалогу між професорами та студентами, для кращого розуміння спільних потреб. Отож, програми повинні розроблюватись з метою забезпечення майбутньої можливості працевлаштування студента, який за нею буде навчатися. Вона повинна чітко показувати яких саме навичок він набуде пройшовши цей курс. Тобто програма повинна відповідати на три головні питання: Що вона дає? Як? Кому саме?
Жваву дискусію викликало питання розробки «european qualifications frameworks», особливо критерії та принципи за якими вона повинна формуватись. Учасники погодились, що спочатку необхідно щоб країни узгодили свої «national qualifications frameworks». Необхідно інформувати населення що саме вона дасть їх дітям, хто такий «бакалавр» чи «магістр» в своїй країні, що він може робити.
В контексті цієї дискусії виникла теза про те, що однією з причин «відтоку мізків» є якість освіти. Отож, на перший план виходить питання реформування сьогоднішнього методологічного підходу до навчання, задля його адаптації до сучасних потреб та викликів що стоять перед суспільством.
Підсумовуючи всі моменти проведеного семінару, основні завдання які стоять на сьогодні це:
- розробка навчальних програм орієнтованих на потреби студентів на базі навичок якими вони повинні оперувати;
- налагодження діалогу між студентами та професорами;
- проведення тренінгів, семінарів для вчителів, професорів та студентів з питань впровадження Болонського процесу.
Загалом, проблеми що стоять перед всіма країнами Європи доволі типові з наявністю певних національних особливостей. Все ж необхідно бачити позитивні моменти та працювати над ефективним впровадженням Болонського процесу, бо як зазначив в своїй доповіді один з доповідачів: «Не можна доносити песимістичні меседжи студентам та громаді, бо можна втратити усіляку владу». Необхідно слухати студентів та знати що їм потрібно.

Бабенко Павло
Комісія УАСС з питань міжнародного співробітництва
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
З повагою,
Оксана Лаган
Голова Постійної комісії УАСС з питань міжнародного співробітництва
www.uass.org.ua
+38097 6226 178
international@uass.org.ua
loganoxana@rambler.ru
skype logan-oxanaBookmark and Share