ФРІ прогнозує всеукраїнські студентські страйки


Міністру освіти і науки України,
Івану Вакарчуку

Шановний пане міністр!

Доводимо до Вашого відома, що від першого заступника начальника департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослава Болюбаша ми отримали останню, за його словами, редакцію проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту». Стаття 56 була викладена у редакції документу наступним чином: “Держава створює умови для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, забезпечує гарантії рівних можливостей щодо вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти, відповідно до суспільних потреб. Випускнику вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і здобув вищу освіту певного освітньо-кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня, гарантується працевлаштування на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, вищим навчальним закладом та випускником. Такому випускникові за рахунок замовника забезпечується: виплата допомоги на облаштування у розмірі трьох посадових окладів за посадою, на яку працевлаштовується випускник; заробітна плата у розмірі не менше прожиткового мінімуму; надання житла відповідно до законодавства України. Випускники, які навчалися за державним замовленням і уклали відповідну угоду, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років. Якщо випускник вищого навчального закладу навчався за кошти фізичної (юридичної) особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної угоди між цією особою, вищим навчальним закладом та випускником. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, а також Типова угода про підготовку і працевлаштування випускників затверджуються Кабінетом Міністрів України. Випускники вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів) з числа військовослужбовців направляються для подальшого проходження військової служби відповідно до законодавства.”

На думку КМО ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», речення “Випускники, які навчалися за державним замовленням і уклали відповідну угоду, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років” має бути викреслене з редакції статті 56, оскільки носить необов’язковий характер. Присутність цього речення у редакції свідчить або про необачність автора нововведень до Закону, або ж про цілеспрямоване намагання звузити зміст та обсяг існуючих прав та свобод випускників-“бюджетників”. На нашу думку, у разі прийняття законопроекту у запропонованій редакції, про необов’язковий характер формулювання зацікавлені особи у вищих навчальних закладах студентам розповідати не будуть, а будуть натомість, апелюючи до Закону, змушувати студентів укладати угоди на мінімум три роки. Таким чином необов’язкове формулювання у тексті Закону може призвести до спекуляції на соціальній незахищеності та правовій необізнаності молоді, і призведе до звуження існуючих прав та свобод випускників-“бюджетників”.

Також доводимо до Вашого відома, що у текст остаточної, як стверджує пан Болюбаш, редакції проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» не увійшли пропозиції п’ятнадцяти всеукраїнських та київських молодіжних та студентських організацій стосовно оплати за навчання студентів-“контрактників”. А саме, проводити зміну плати за навчання за обов’язковим погодженням з органами студентського самоврядування та профспілковими організаціями студентів відповідних ВНЗ, не частіше одного разу на рік, виключно у відповідності до індексу інфляції за період від останньої зміни плати за навчання. На нашу думку, дане формулювання якісно відрізняється від присутнього у редакції законопроекту, оскільки у більшій мірі запобігає створенню умов необґрунтованого збільшення оплати за навчання. А ігнорування цієї пропозиції молодіжних та студентських організацій свідчить, знову ж таки, або про необачність автора нововведень до Закону, або ж про цілеспрямоване намагання звузити зміст та обсяг існуючих прав та свобод студентів-“контрактників”.

КМО ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» виражає свою стурбованість щодо вищеописаної ситуації, та висловлює припущення, що ситуація, у разі її подальшого ігнорування, може призвести студентських страйків всеукраїнського масштабу.

24.07.2008

Лебедь Михайло,
Голова Київської міської організації
Всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Фундація регіональних ініціатив»

Bookmark and Share