Молодь прогнозує всеукраїнські студентські страйки


Країну чекають студентські страйки всеукраїнського масштабу – таке припущення у листі до міністра освіти і науки Івана Вакарчука висловила Київська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» («ФРІ»). На думку фундаторів, подібне стає можливим завдяки ситуації, яка склалася навколо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту».

Нагадуємо, що нещодавно 15 всеукраїнських та столичних студентських і молодіжних організацій підписалися під зверненням до Президента, Кабінету Міністрів та народних депутатів України, у якому висловили 10 вимог щодо покращення системи вищої освіти (текст звернення шукайте тут - http://gazeta.univ.kiev.ua/?act=hot_view&id=984). Причина вимог - молодь стурбована низкою змін до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», які зараз знаходяться на обговоренні в Комітеті Верховної Ради з питань науки і освіти. Зокрема, статті законопроектів пропонують запровадити довільне встановлення ВНЗ вартості навчання для студентів-"контрактників" та обов’язкові трирічні "відпрацювання" за державним розподілом для випускників-"бюджетників". У своєму зверненні 15 всеукраїнських та столичних організацій виразили впевненість в тому, що прийняття цих змін створить умови необґрунтованого підняття вищими навчальними закладами оплати за навчання та штовхне випускників у боргову кабалу до роботодавців. У відповідь на звернення, Міністерство освіти підготувало нову редакцію законопроекту.

Як стверджують у «ФРІ», остання редакція Закону «Про вищу освіту» свідчить або про необачність автора нововведень до Закону, або ж про цілеспрямоване намагання звузити зміст та обсяг існуючих прав та свобод випускників та студентів. На думку фундаторів, вжиті у тексті законопроекту формулювання можуть призвести до спекуляції на соціальній незахищеності та правовій необізнаності молоді, і, зокрема, змусять студентів проти їх волі укладати угоди з роботодавцями мінімум на три роки. Також у «ФРІ» зазначають, що до останньої редакції законопроекту не увійшли пропозиції 15 всеукраїнських та київських молодіжних та студентських організацій. Цей факт, зокрема, сприяє створенню умов необґрунтованого збільшення оплати за навчання у ВНЗ.
Задля того, щоб "суттєво знизити гостроту суспільного протистояння навколо проекту нової редакції Закону", до директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослава Болюбаша сьогодні звернулася і Всеукраїнська молодіжноа громадська організація «Українська асоціація студентського самоврядування» («УАСС»). У своєму зверненні «УАСС», як і «ФРІ», підтримала пропозиції 15 всеукраїнських та столичних організацій. Окрім цього, «УАСС» додатково запропонувала прописати у законопроекті, що "повноваження органів студентського самоврядування можуть бути визначені Статутом та Положенням про студентське самоврядування відповідного вищого навчального закладу."

Неофіційна газета продовжить слідкувати за розвитком подій.

Докладніше про освітянські законопроекти читайте у статті "Студентам світить узаконення кріпатства та умов завищення цін на освіту" - http://gazeta.univ.kiev.ua/?act=view&id=2251

-------------------

Текст звернення до Міністра освіти і науки України.
Міністру освіти і науки України,
Івану Вакарчуку

Шановний пане міністр!

Доводимо до Вашого відома, що від першого заступника начальника департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослава Болюбаша ми отримали останню, за його словами, редакцію проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту». Стаття 56 була викладена у редакції документу наступним чином: “Держава створює умови для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, забезпечує гарантії рівних можливостей щодо вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти, відповідно до суспільних потреб. Випускнику вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і здобув вищу освіту певного освітньо-кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня, гарантується працевлаштування на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, вищим навчальним закладом та випускником. Такому випускникові за рахунок замовника забезпечується: виплата допомоги на облаштування у розмірі трьох посадових окладів за посадою, на яку працевлаштовується випускник; заробітна плата у розмірі не менше прожиткового мінімуму; надання житла відповідно до законодавства України. Випускники, які навчалися за державним замовленням і уклали відповідну угоду, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років. Якщо випускник вищого навчального закладу навчався за кошти фізичної (юридичної) особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної угоди між цією особою, вищим навчальним закладом та випускником. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, а також Типова угода про підготовку і працевлаштування випускників затверджуються Кабінетом Міністрів України. Випускники вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів) з числа військовослужбовців направляються для подальшого проходження військової служби відповідно до законодавства.”

На думку КМО ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», речення “Випускники, які навчалися за державним замовленням і уклали відповідну угоду, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років” має бути викреслене з редакції статті 56, оскільки носить необов’язковий характер. Присутність цього речення у редакції свідчить або про необачність автора нововведень до Закону, або ж про цілеспрямоване намагання звузити зміст та обсяг існуючих прав та свобод випускників-“бюджетників”. На нашу думку, у разі прийняття законопроекту у запропонованій редакції, про необов’язковий характер формулювання зацікавлені особи у вищих навчальних закладах студентам розповідати не будуть, а будуть натомість, апелюючи до Закону, змушувати студентів укладати угоди на мінімум три роки. Таким чином необов’язкове формулювання у тексті Закону може призвести до спекуляції на соціальній незахищеності та правовій необізнаності молоді, і призведе до звуження існуючих прав та свобод випускників-“бюджетників”.

Також доводимо до Вашого відома, що у текст остаточної, як стверджує пан Болюбаш, редакції проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» не увійшли пропозиції п’ятнадцяти всеукраїнських та київських молодіжних та студентських організацій стосовно оплати за навчання студентів-“контрактників”. А саме, проводити зміну плати за навчання за обов’язковим погодженням з органами студентського самоврядування та профспілковими організаціями студентів відповідних ВНЗ, не частіше одного разу на рік, виключно у відповідності до індексу інфляції за період від останньої зміни плати за навчання. На нашу думку, дане формулювання якісно відрізняється від присутнього у редакції законопроекту, оскільки у більшій мірі запобігає створенню умов необґрунтованого збільшення оплати за навчання. А ігнорування цієї пропозиції молодіжних та студентських організацій свідчить, знову ж таки, або про необачність автора нововведень до Закону, або ж про цілеспрямоване намагання звузити зміст та обсяг існуючих прав та свобод студентів-“контрактників”.

КМО ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» виражає свою стурбованість щодо вищеописаної ситуації, та висловлює припущення, що ситуація, у разі її подальшого ігнорування, може призвести студентських страйків всеукраїнського масштабу.

24.07.2008

Лебедь Михайло,
Голова Київської міської організації
Всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Фундація регіональних ініціатив»

-------------------
Тест звернення до директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України


24 липня 2008 року
№ 089-08

Я.Я.Болюбашу, директору
Департаменту вищої освіти

Міністерства освіти і науки України

Шановний Ярославе Яковичу!

Як Ви добре знаєте, низка положень проекту нової редакції Закону України “Про вищу освіту”, розробленої Міністерством освіти і науки, викликала значну стурбованість студентського активу України. Тому дозвольте від імені УАСС та активістів інших студентських організацій, які об’єдналися нині під гаслом “Студенти – не вівці!” насамперед щиро подякувати Вам за Ваше запрошення до продовження діалогу з подальшого доопрацювання тексту даного законопроекту.

Українська асоціація студентського самоврядування як широка демократична структура, що представляє на сьогодні близько одного мільйона українських студентів, зрозуміло, потребує адекватного часу для організації належного обговорення найновішої редакції, запропонованого Міністерством законопроекту, тому за нашими прогнозами офіційні позиції УАСС будуть у встановленому Статутом Асоціації порядку затверджені восени цього року та передані до Верховної Ради України.

Разом з тим, в якості мінімального пакету пропозицій, врахування якого дозволить суттєво знизити гостроту суспільного протистояння навколо проекту нової редакції Закону України “Про вищу освіту” восени цього року, просимо:

1. Статтю 64 Законопроекту доповнити частиною 6 наступного змісту:

6. Розмір плати за весь строк навчання, включаючи оплату за надання додаткових освітніх послуг, встановлюється у договорі, який укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання. Зміна розмірів плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг допускається лише за погодженням з органом студентського самоврядування та профспілковими організаціями студентів, що діють у відповідному вищому навчальному закладі, не частіше одного разу на рік та виключно у відповідності до офіційного індексу інфляції за період від останньої зміни плати за навчання.

Типовий договір між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

2. В частині 6 статті 38 Законопроекту речення “Загальні збори (конференція) та виконавчий орган студентського самоврядування вищого навчального закладу в межах повноважень, визначених законом, приймають акти більшістю голосів від загального складу, які мають дорадчий характер, а у випадках, передбачених законом, є обов’язковими для виконання.” замінити реченням: “Додаткові до визначених цим Законом повноваження органів студентського самоврядування можуть бути визначені Статутом та Положенням про студентське самоврядування відповідного вищого навчального закладу.”

3. Зі статті 56 Законопроекту вилучити речення: “Випускники, які навчалися за державним замовленням і уклали відповідну угоду, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.”


З повагою,
голова Секретаріату УАСС Олексій Кляшторний

Bookmark and Share