Євроiнтеграцiя - занадто важлива справа, щоб її довiряти полiтикам


Вiдкритий лист лiдерiв громадських органiзацiй Президентовi України Вiктору Ющенку
Вельмишановний пане Президенте!
Ми, керiвники недержавних органiзацiй, палко пiдтримуємо проголошений Вами курс на входження України до ЄС i НАТО.
У нашому розумiннi європейський та євроатлантичний iнтеграцiйнi процеси - це синонiми впровадження цивiлiзацiйних, демократичних, гуманiтарних стандартiв, набутих людством упродовж його багатотисячолiтньої iсторiї. Це нарiжний камiнь повсякденного життя справжнього громадянина, це основа основ вiдродження споконвiчно європейської природи українства, це духовна мета кожного нашого спiввiтчизника персонально.

На превеликий жаль, безвiдповiдальнi полiттехнологiї, спрямованi Вашими опонентами пiд час президентської виборчої кампанiї на дискредитацiю європейської та євроатлантичної iдей, призвели до безпрецедентного зниження рiвня пiдтримки українцями законодавчо визначеного курсу на входження України до ЄС i НАТО. З огляду на фактичний старт парламентської виборчої кампанiї, необрежнєвськi пропагандисти дiстають стереотипи доби "холодної вiйни", антиНАТОвськi та антиЄСiвськi карти, продовжуючи лякати український народ антизахiдними пугалами.

Вважаємо, що саме громадськi органiзацiї спроможнi перенести дискусiю з рiвня зовнiшньополiтичних декларацiй на рiвень самоусвiдомлення громадянами України своєї органiчної належностi до європейства в усiх його вимiрах.

У зв`язку з цим пропонуємо:

1. На основi досвiду країн - нових членiв Євросоюзу законодавчо закрiпити за громадськими органiзацiями прiоритети в просвiтницькiй роботi щодо курсу нової України на iнтеграцiю в ЄС.
2. Створити сприятливi умови для дiяльностi громадських органiзацiй, законодавчо закрiпивши за ними можливостi отримувати кошти вiд вiтчизняних бiзнесових структур.
Проект закону додається.

Лист вiдкритий до пiдписання iншими громадськими органiзацiями.

З глибокою повагою,

Щоб підписатися під листом - зайдіть на www.polit.com.ua

Bookmark and Share