Аналітична записка


Аналітична записка на тему “Стан дотримання прав та захист інтересів молодих людей з особливими потребами на Кіровоградщині”

Автор –
регіональний представник “Фундації Прав Людини”
Вікторія Талашкевич

ЗМІСТ
1. Вступ.
2. Подяки.
3. Актуальність проблеми.
4. Правовий стандарт в сфері захисту прав та інтересів молодих людей з особливими потребами.
5. Національна законодавча база стосовно теми дослідження.
6. Діяльність державних органів влади області та України у сфері захисту прав та інтересів молодих людей з особливими потребами.
7. Право на професійну реалізацію для молоді з особливими потребами.
8. Право на освіту для молоді з особливими потребами.
9. Право на безперебійне пересування для молоді з особливими потребами.
10. Список літератури
11. Список національних нормативно-правових документів

ВСТУП
Ця аналітична робота здійснюється у рамках проекту “За рівні права та можливості!”, що його реалізовує на теренах Кіровоградської, Хмельницької, Черкаської та Вінницької областей громадська організація “Фундації Прав Людини” за підтримки Посольства Канади в Україні.
Проблема, котрої торкнулися протягом здійснення проекту спеціалісти Фундації, це проблема захисту прав та інтересів молодих людей (від 14 до 28 років) з особливими потребами, а також проблема участі цієї категорії молоді у суспільному житті через активну участь у роботі різних громадських організацій.
Попередній аналіз ситуації показує, що більшість об’єднань громадян, що існують на території Кіровоградської області, не залучають до заходів у рамках своєї діяльності молодих людей з особливими потребами. З іншого боку велика кількість існуючих на Кіровоградщині громадських організацій, котрі у своїх статутних документах пріоритетом роботи проголошують якраз роботу з молодими людьми з функціональними обмеженнями – ці організації насправді малочислені, розрізнені та мало впливають на поліпшення становища молоді з особливими потребами у регіоні.
У цьому ракурсі робота багатьох профільних державних структур та установ виявляється малоефективною, оскільки почасти носить епізодичний характер і коло турботи з боку різноманітних фондів та центрів не охоплює повністю ту категорію юнацтва, котре, безперечно, потребує опіки. І все це -, не зважаючи на існуючі у державі понад сорок п’ять законодавчих документів та нормативно-правових актів, на основі яких Україна зобов’язується якнайповніше захищати права та відстоювати інтереси такої соціально незахищеної групи, як люди з особливими потребами.
Інший аспект даної проблеми включає невисоку наповненість місцевих засобів масової інформації матеріалами, котрі б, по-перше, інформували молодих людей з особливими потребами про їхні права, а, по-друге, привертали увагу громадськості до ситуації у сфері дотримання прав молодих людей з функціональними обмеженнями.
Окремий акцент у рамках цієї роботи буде зроблено на таких правах молодих інвалідів, котрі на їх, думку (за результатами тренінгу “За рівні права та можливості!”, м. Кіровоград) є найбільш актуальними сьогодні на Кіровоградщині: право на працю, право на освіту та на безпроблемне пересування і доступ до установ і організацій.
Також у рамках цієї аналітичної записки наведено результати оглядових моніторингів громадської думки щодо даної проблеми, преси та їх включення у вирішення проблеми державних і громадських організацій.

ПОДЯКИ
Дана аналітична робота не могла б бути написана, якби не допомога і підтримка багатьох організацій та окремих осіб, що надавали інформацію та всіляко сприяли уточненню й аналізу матеріалів дослідження.
По-перше, це громадська організація “Інститут соціокультурного менеджменту” (президент – Лев Абрамов), на базі якої зібрана і доступна вся інформація про існуючі в місті та області різнопрофільні громадські організації.
По-друге, це обласне управління статистики Держкомстату України (начальник – Надія Моторна) та обласне управління фізичної культури, спорту та туризму (начальник – Володимир Ковальов). Ці організації надали цифрову та аналітичну інформацію про стан і кількість інвалідів у регіоні, залучення їх до спорту та туризму й інші необхідні в роботі матеріали.
Багато корисної інформації про стан дотримання прав молодих людей з особливими потребами автор записки отримала під час спілкування з лідерами таких громадських організацій, як “Інститут соціальної адаптації”, Центр “Добрада”, клуб “Ровесник” та БФ “Єдність”, Українське товариство сліпих, Українське товариство глухих і міська організація молодих інвалідів “Мрія”.
Такі державні установи як обласне управління у справах сім’ї та молоді (начальник – Ельза Лещенко), обласне управління соціального захисту населення (начальник – Галина Пастух), обласне управління архітектури та містобудування та Фонд соціального захисту інвалідів (керуючий справами – Геннадій Чорний) також надавали можливість автору ознайомитись із необхідною для написання аналітичної записки інформацією.

ЗАПИСКА:


Bookmark and Share