Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція і Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт і магістерських дипломних робіт з


19-20 квітня 2005 р. у Донбаській державній машинобудівній академії відбудеться Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція з технології машинобудування та Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт і магістерських дипломних робіт з технології машинобудування.
Запрошуємо взяти участь у конференції та конкурсі студентів Вашого вищого навчального закладу та до 05.04 2005 р. надіслати пропозиції щодо участі у конференції згідно інформаційного повідомлення (додається) та конкурсні роботи. Для участі в роботі конкурсної комісії, засідання якої відбудеться під час роботи конференції, просимо надіслати до 05.04 2005 р. пропозиції щодо кандидатур у склад журі. За підсумками роботи конференцій планується видати збірник студентських наукових праць. 3 попередніми збірниками можна ознайомитись на сайті Асоціацій молодих вчених машинобудівників України http://amum.pochtamp.ru.
Адреса оргкомітету:
84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, Донбаська державна машинобудівна академія, Кафедра технології й управління виробництвом, Конкурсна комісія
Телефон (0626) 41-47-70
tiup@dgma.donetsk.ua

Міністерство освіти і науки України
Донбаська державна машинобудівна академія
ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"
19-20 квітня 2005 року
ПРОВОДИТЬ
VIII всеукраїнську студентську наукову конференцію з технології машинобудування
(Наука і студент XXI віку)

Студентське наукове товариство, кафедра Технології і управління виробництвом 19-20 квітня 2005 р. проводить VIII міжвузівську студентську науково-технічну конференцію з технології машинобудування "Наука і студент XXI віку".
Метою студентської конференції є розвиток студентської науки, обмін ідеями та науково-технічною інформацією про проведені дослідження.
За матеріалами конференції планується випуск збірника наукових праць. 3 попередніми випусками збірника можна ознайомитись на Інтернет - сторінці асоціації молодих вчених машинобудівників: http://amum.pochtamp.ru.
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для супроводження доповідей на конференцію можна використати: презентації в програмі Power Point, плівки для фотопроектора, плакати (переважно вертикального положення). Для прийняття рішення для включення докладу в програму конференції необхідно до 5 квітня 2005 року надати в оргкомітет по електронній почті на адрес tiup@dgma.donetsk.ua:
- тему доповіді, прізвище й ім`я авторів з визначенням доповідача;
- текст тезисів доповідей (дивись вимоги);
- відомості про авторів і наукового керівника.
За рекомендацією журі конференції тези доповіді будуть включені до публікації.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Текст тезисів до 3 повних сторінок розмістити на форматі А4 з полями: верхнє 20 мм і праве 15 мм, нижнє та ліве 20 мм. Сторінки не нумерувати. Матеріали доповіді оформити в Win Word (не нижче версії 6.00), шрифтом Times New Roman розміром 14. Малюнки варто виконувати вбудованими об`єктами та розташовувати по ходу матеріалів. Під кожним малюнком указується його номер і назва. Список літератури шрифтом 12.


Зразок оформлення матеріалів

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ …

Іванов І.І. (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ)
Керівник - проф., д.т.н. Петров П.П.

За дослідження технологічних…Адреса оргкомітету: 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72
Донбаська державна машинобудівна академія
Кафедра технології й управління виробництвом, Конкурсна комісія
Телефон (0626) 41-47-70
tiup@dgma.donetsk.ua
Голова оргкомітету проректор з науково-педагогічної роботи ДДМА, зав. каф. ТіУВ, проф., д.т.н. Ковалевський Сергій ВадимовичІнформація завдяки Сектору сприяння навчальній і науковій діяльності Студентського Сенату УІПА

Із повагою,
Артем В. Коновалов
віце-президент Харківської спілки студентської молоді
+380 (97) 9018902
polocki@mail.ru

Bookmark and Share