26 серпня 2008 року в інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбулась презентація Білої книги «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України», в якій вперше за сімнадцять років зібрано та систематизовано аналітичні матеріали у сфері інтелектуаль


Білу книгу підготував Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на виконання Рекомендацій парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування».
Суспільство найменшою мірою поінформоване про сферу інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, тому метою Білої книги є ліквідація цієї прогалини та оприлюднення офіційних документів Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Рахункової палати, КРУ, правоохоронних та судових органів України, які висвітлюють справжній стан справ, що панує у сфері інтелектуальної власності.
Представлені у книзі аналітичні матеріали свідчать, що існуючий інститут інтелектуальної власності є неефективним і не відповідає вимогам сьогодення, більш того суперечить досвіду провідних країн світу.

Вітчизняна економіка не може бути інноваційною та конкурентоспроможною, оскільки Україна є однією з не багатьох країн у світі, де й досі не сформована єдина цілісна державна політика у сфері інтелектуальної власності. Більш того система управління у цій сфері неспроможна адекватно реагувати на виклик часу і виробити комплекс нагальних заходів щодо розвитку цивілізованого ринку інтелектуальної власності.

Володимир Полохало підкреслив, що в Україні інтелектуальна власність практично не враховується ні в собівартості продукції, ні в балансовій вартості підприємств та становить менше одного відсотку їх вартості, в той час як в країнах Європейського Союзу нематеріальні активи становлять сьогодні від 50 до 85 відсотків вартості майна підприємств. “За сімнадцять років незалежності Україна в середньому втрачала близько 2 мільярдів доларів США щомісячно внаслідок того, що об’єкти інтелектуальної власності значною мірою не ідентифіковані, не захищені охоронними документами, їх майнові права не оцінені, а творці і власник не визначені!” наголосив він.

Тотально порушуються права авторів, виконавців, виробників відеограм і фонограм, що є причиною щорічного зменшення чисельності творців. Про це свідчить той факт, що кількість винахідників та раціоналізаторів в Україні з 1991 року скоротилась більш ніж у 20 разів. Також, зростає кількість підприємств і наукових організацій, в яких повністю припинилась винахідницька та раціоналізаторська діяльність.

Учасники презентації наголосили на тому, що як свідчать матеріали Білої книги, численні організації об’єднань, творців, підприємств та товаровиробників, наукові інституції вважають, що в Україні система управління у сфері охорони інтелектуальної власності є хибною, суперечить досвіду провідних європейських країн, перешкоджає інноваційному розвитку, формуванню цивілізованого ринку інтелектуальної власності. З боку творчих спілок, громадських та державних організацій України керівництву Державного департаменту інтелектуальної власності висловлена недовіра.

Тому, першочерговим кроком для виправлення ситуації що склалась є необхідність утворення центрального органу виконавчої влади у сфері правової охорони інтелектуальної власності, який би в повній мірі опікувався всіма об’єктами права промислової власності: винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, торговельними марками тощо; об’єктами авторського права і суміжних прав: літературними та художніми творами, комп’ютерними програмами, базами даних тощо.

Учасники заходу переконані, що Україна, яка сьогодні залишається серед світових лідерів за такими напрямами науки як фізика, хімія, фізіологія, розробка програмних продуктів, зможе подолати негативні тенденції, якщо в найкоротший термін будуть вжиті відповідні заходи.

Детальнішу інформацію про Білу книгу читайте на сайті Комітету:
kno.rada.gov.ua

Спеціаліст першої категорії
Секретаріату Комітету
Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Бродзянська Анастасія
255-31-73Bookmark and Share