Унікальну схему взаємодії громадськості з владою впроваджено Молодіжним Парламентом на Полтавщині


ЧОГО КОШТУЄ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО? Останнім часом багато говориться про побудову в Україні громадянського суспільства. Це означає, що влада, бізнес та громадських сектор повинні бути партнерами. Але якою б доброю не була держава, вона ніколи не зможе забезпечити всіх без виключення. Перш за все, зрозуміти, що ніхто і нічого не принесе готовим. За всі блага потрібно принаймні турбуватися, а інколи – боротися. Тільки маючи “реальну силу” молодіжним організаціям можна бути партнером з владою. І за це партнерство потрібно дійсно боротися.
Ось над вирішенням цієї проблеми і працює Молодіжний Парламент Полтавщини (МПП), допомагаючи створювати молодіжні громадські організації та розвиваючи молодіжне самоврядування на рівні вузів, шкіл, міст та районів Полтавської області та України. МПП, що має статус дорадчого органу при Полтавській обласній раді, створює обласну законодавчу базу для самостійного розвитку органів студентського, шкільного самоврядування, молодіжних організацій. У результаті впроваджена реальна система впливу молодіжних організацій на рішення державних установ, що працюють із молоддю.
Ключовим питанням для Молодіжного Парламенту є прозорість витрачання бюджетних коштів. Альтернативою, і нажаль реальною є корупція та низька ефективність витрачання коштів. 2001 рік - МПП уперше виступив із пропозицією затвердити концепцію розподілу обласного бюджетного фінансування на молодіжну галузь. Її розробником став голова Молодіжного Парламенту Олександр Сазонов, який в 1999 році захистив диплом на тему “Аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів обласного бюджету”. На той час це був перший крок у забезпеченні прозорого розподілу бюджетного фінансування. У результаті 90 відсотків обласних молодіжних організацій отримали бюджетне фінансування на свої соціальні програми.
2003 року було зроблено наступний суттєвий крок. Лобістська кампанія МПП та коаліції організацій призвела до витрачання бюджетних коштів через обов’язкове проведення відкритого конкурсу для молодіжних організацій на отримання бюджетного фінансування. 50 відсотків складу конкурсної комісії – представники молодіжних організацій і лише 25 відсотків – від органів виконавчої влади. Час, коли кошти розподілялися виключно за рішенням одного начальника, пройшов. Ясно, що і детального звіту про витрачання цих коштів не бачили навіть депутати обласної ради. Дебютний рік таких радикальних змін завершився, підходить черга наступного конкурсу на 2005 рік, тому Молодіжний Парламент спільно з іншими НУО сприяв проведенню у четвер 3 березня демократичного засідання конкурсної комісії, на якому і було прийнято рішення про фінансування молодіжних проектів. Цьому передував детальний аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів у 2004 році, проведений самими ж громадськими організаціями. Тільки після глибокого аналізу та висновку було винесене рішення про подальше витрачання бюджетних коштів тією чи іншою організацією. І тоді кожний державний орган та кожна молодіжна організація точно знатимуть, що за кожну копійку бюджетного фінансування доведеться реально відповідати. А отже – можливість корупції буде радикально зменшена.
Таку схему не гріх було б запозичити й іншим сферам діяльності суспільства – спорту, освіті, науці... Тоді б, можливо, не лише молодіжні організації почувалися б більш затишно.

Євген Калиновський, к. тел. 8 (0532) 611-931
Березень 2005 рік, Полтава

Bookmark and Share