Законопроектом (реєстр. №2573), поданим народним депутатом О.Фельдманом, пропонується збільшити з 23-х до 25-ти років вік осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які продовжують навчання і мають право на повне державне за


Законопроектом (реєстр. №2573), поданим народним депутатом О.Фельдманом, пропонується збільшити з 23-х до 25-ти років вік осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які продовжують навчання і мають право на повне державне забезпечення.

Члени Комітету у ході обговорення підтримали законодавчу пропозицію, яка, на їхню думку, спрямована на удосконалення соціального захисту вказаної категорії осіб.

Комітет направив рішення головному комітету з підготовки законопроекту - Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (щодо збільшення віку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на повне державне утримання під час навчання)


1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” визначає, що особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є: особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки; особи, віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (надалі – “Постанова”), дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, (у тому числі випускникам професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації) при вступі до професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації видається комплект нового одягу і взуття на суму, не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначені діти зараховуються на повне державне утримання і на період навчання забезпечуються безплатним харчуванням, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Такими ж пільгами користуються учні та студенти, позбавлені батьківського піклування у період навчання чи до вступу до навчального закладу перебували на повному державному утриманні.
Тобто Постановою не обмежувався вік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на зарахування на повне державне утримання.
З прийняттям Закону “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (надалі – Закон) право на вказане державне утримання мають діти зазначених категорій в період навчання до досягнення ними 23-річного віку. В подальшому Постанова була приведена у відповідність Закону.
Враховуючи те, що у багатьох випадках навчання у вищих учбових закладах після закінчення училищ або технікумів продовжується до 25 років, виникла необхідність приведення у відповідність деякий положень Закону наявному праву дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримувати повне державне утримання до закінчення навчання.

2. Цілі і завдання законопроекту
Метою цього проекту Закону є дотримання конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав стосовно матеріального забезпечення таких дітей.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Цим проектом Закону вносяться зміни до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13.01.2005р. № 2342-IV, який набув чинності 2 лютого 2005 року, в частині яка стосується визначення віку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Метою цього законопроекту є встановлення соціальної справедливості для тих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують вищу освіту та за віковим цензом не підпадають під дію цього Закону.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
В даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Прийняття проекту Закону України не тягне за собою змін в інших законодавчих актах.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
За даними Міністерства освіти та науки України на повному державному забезпеченні у вищих навчальних закладах в даний час перебуває 4542 студента з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них:
- 1353 особи – в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;
- 3189 осіб – в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Мінімальний стандарт щомісячного утримання такої категорії дітей в розрахунку на одну особу становить:
- 715 грн. у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;
- 752 грн. у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Дані про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які до досягнення ними віку 23 років не завершать навчання у навчальних закладах, відсутні. Проаналізувавши наведені статистичні дані, та враховуючи те, що законопроектом пропонується внести зміни в частині збільшення віку осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можливо розрахувати середню кількість таких дітей із загальної їх кількості.
На даний час існує 4542 таких дітей, що на протязі 5 років (з 18 до 23 років) мають право на повне державне забезпечення в навчальних закладах. Тобто, в середньому для кожного віку існує приблизно 908 осіб (4542 дітей / 5 років).
З них, враховуючи відсоткове співвідношення:
- 272 (30%) – в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;
- 636 (70%) – в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Якщо припустити, що всі ці особи не завершать навчання у віці 23 роки, можна приблизно розрахувати перевищення витрат з державного бюджету на щомісячне утримання таких дітей, внаслідок прийняття даного законопроекту:
- для І-ІІ рівнів акредитації становлять 2 333 760 грн. (272 дітей * 715 грн. * 12 місяці);
- для ІІІ-ІV рівнів акредитації становлять 2 333 760 грн. (636 дітей * 752 грн. * 12 місяці)
Тобто загальне перевищення витрат з державного бюджету складе 8 073 024 грн. (2 333 760 + 2 333 760).
Слід зауважити, що дана цифра значно завищена, оскільки кількість дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування які не завершать навчання по досягненню ними 23 річного віку (908 особи) значно завищена у зв’язку з використанням середніх розрахунків. Реальна кількість таких осіб, як і сума перевищення витрат коштів з Державного бюджету України, значно менша.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття Закону дозволить поліпшити стан матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, (у тому числі випускників професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації) при їх навчанні у професійних навчально-виховних закладах та вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації.

Народний депутат України О.Б. ФельдманBookmark and Share