Верховна Рада прийняла за основу проект закону про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини"


Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, зазначив, що Національний план дій визначає стратегію державної політики на десятиліття і є спільним баченням шляхів створення для дітей України найбільш сприятливих умов для розвитку.

"Національний план дій є для України особливо важливим та своєчасним документом, яким охорону дитинства в Україні визначено стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Захист прав дитини - це комплексна політика, злагоджена робота всіх гілок влади. На часі вирішення питань щодо створення ювенальної юстиції, запровадження відновного правосуддя", - зазначив Міністр.

Мета законопроекту - створити цілісну систему захисту прав дітей в Україні та виконання державою міжнародних зобов‘язань, визначених Генеральною Асамблеєю ООН в інтересах дітей.

Законопроектом визначені приоритетні напрями діяльності Держави, громадськості і громади в інтересах конкретної дитини. Зокрема, реалізація конкретних заходів, передбачених законопроектом, дозволить:

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, реалізувати право на сімейне виховання шляхом усиновлення, влаштування під опіку, в прийомні сім‘ї та дитячі будинки сімейного типу;

- дітям-інвалідам реалізувати право на освіту, незалежно від стану здоров‘я та місця виховання;

- дітям, які живуть з ВІЛ, доступ до діагностики, лікування, догляду та підтримки;

- забезпечити фахове консультування у пологових будинках батьків, у яких народилися діти з вродженими вадами розвитку;

- знизити рівень мертвонароджуваності на 20%;

- знизити на третину рівень смертності дітей віком до 5;

- створити систему захисту дітей від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, небезпечної для здоров‘я дитини;

- забезпечити дітям рівний доступ до культурних цінностей, закладів, установ культури, позашкільних навчальних закладів;Юрій Павленко нагадав, що законопроект був внесений Президентом України.

"Про те, що в країні відбуваються системні зміни, свідчить те, що з трьох останніх років два були оголошеними Президентом України роками роботи в інтересах дітей. 2006 рік пройшов під гаслом Року захисту прав дитини, 2008 - рік підтримки національного усиновлення та розвитку сімейних форм виховання. Разом з тим, розв’язуючи одне завдання, більш чітко постають наступні", - підкреслив Юрій Павленко.

Міністр пояснив, що за результатами соціологічних опитувань діти самі визначили права, які найчастіше порушуються. Це:

- права вільно висловлювати свою думку, мати власні погляди та переконання – так думає 50% опитаних дітей;

- право на відпочинок – 29%;

- право на якісну медичну допомогу – 23%;

- право на освіту – 22%;

- право дітей на розвиток талантів – 19%.

Міністр пояснив, що захист прав дитини - це комплексна політика, злагоджена робота всіх гілок влади. Тому на часі вирішення питань щодо створення ювенальної юстиції, запровадження відновного правосуддя. Гострими залишаються питання протидії втягуванню дітей у злочинну діяльність, насильство щодо дитини, поширення соціальних проблем дорослих на дітей.

А розробка та впровадження спеціальних процедур судочинства дозволить краще враховувати права та інтереси дітей, які перебувають у конфлікті з законом.

"Надзвичайно важливим залишається завдання підтримки сімей, що виховують дітей. І мова йде не тільки про виплату державної допомоги. Робота з сім’єю в кризі передбачає міжсекторальну співпрацю з вирішення тих проблем, що зумовили виникнення кризи в сім’ї", - пояснив Юрій Павленко.

Національний план дій передбачає і створення якісно нової національної системи контролю та моніторингу за дотриманням прав дітей в Україні. Такий моніторинг повинен базуватися не тільки на показниках державної статистики і звітах органів влади. Принципово важливо запитувати та враховувати точку зору дітей та їх батьків.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту щорічно за дорученням Уряду опрацьовує Державну доповідь про становище дітей в Україні. У 2008 році цей моніторинговий звіт утримує основні показники благополуччя дітей на момент прийняття загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, а отже стане індикатором виконання заходів, передбачених законопроектом.


Довідково:
В Україні є 8 325 687 тисячі дітей (станом на 1 січня 2008 року).

Загалом більше 400 тисяч дитячого населення потерпає від різного роду кризових проявів і потребує підтримки державою.

Більше 168 тисяч дітей з особливими потребами. 11 дитячих колоній утримують дітей, що вчинили злочини.

103 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, під опікою (піклуванням) перебуває понад 64 тис. дітей. У прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 5 960 дітей, ще 26 тисяч перебувають в інтернатних закладах.

За 8 місяців 2008 року усиновлено громадянами України 1387 дітей - на 25% більше в порівнянні з відповідним періодом 2007 року. За прогнозом Міністерства, до кінця року число усиновлених дітей на території України перевищить 2000.

Bookmark and Share