Міністри Європи ухвалили в Києві стратегію розвитку молодіжної політики на період до 2020 року


Про це повідомив Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, якипй зазначив, що «Київська декларація» містить пріоритети за 3 напрямами: права людини і демократія, соціальна інтеграція молодих людей та співпраця між молодіжними організаціями європейських країн.

Юрій Павленко зазначив, що міністри наполягають на тому, що реалізація визначених пріоритетів має відбуватись у сферах працевлаштування молодих людей, забезпечення освіти, проведення молодіжних досліджень тощо.

Київська декларація містить рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи запропонувати співкерівним органам молодіжного сектора Ради Європи розробити на основі декларації програми своєї діяльності.

Додатково:

Коференція міністрів у справах молоді Ради Європи проводиться раз на три роки. Вперше Україна мала можливість зібрати міністрів у справах молоді країн Європи.

На конференцію прибули делегації з 42 країн, 19 делегацій очолювали безпосередньо міністри.

Участь у роботі конференція взяли Президент України Віктор Ющенко та заступник Генерального Секретаря Ради Європи пані Мод де Бур-Букіккіо.

Повний текст Київської декларації:

8-а Європейська міністерська конференція з питань молоді "Майбутнє молодіжної політики Ради Європи: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 2020", Київ, Україна, 10-11 жовтня 2008 року

Декларація

Ми, Міністри у справах молоді з 49 держав-учасниць Європейської культурної конвенції, що зібралися в Києві, Україна, 10 і 11 жовтня 2008 року з нагоди нашої 8-ої Конференції, віддані справі активного сприяння, в усіх державах-членах Організації, розвитку молодіжної політики, покликаної забезпечити успішну інтеграцію всіх молодих людей в суспільство.
У цьому відношенні ми налаштовані переслідувати мету забезпечення доступу молодих людей до якісної освіти і навчання, гідних умов роботи і життя, а також розбудови умов, що уможливлюють їхній внесок до розвитку суспільства.
Враховуючи Декларацію і План дій, схвалені третім саммітом Голів держав і урядів Ради Європи у Варшаві в травні 2005 року, де, зокрема, заявлено, що "Рада Європи й надалі розвиватиме свою унікальну позицію в молодіжній сфері...", тим самим знову підтверджуючи пан-європейський характер Організації;
Підкреслюючи особливий внесок молодіжного сектору Ради Європи, з 1972 року, до цілей Організації та її здатності відповідно реагувати на нові ситуації та виклики;
Беручи до уваги, що мета молодіжної політики Ради Європи полягає в забезпеченні для дівчат і хлопців, молодих жінок і молодих чоловіків рівних можливостей і умов, які дозволять їм набути знання, навички і компетенцію, щоб повною мірою брати участь в усіх аспектах суспільства.
Пам'ятаючи також про міжсекторальний вимір цієї політики і важливість залучення молодих людей до її формулювання, реалізації та розвитку;
Зважаючи на виклики, з якими стикаються молоді люди, як з точки зору більших пропонованих їм можливостей, так і більшого ризику залежності від обставин, але будучи переконаними, тим не менш, в їхньому значному потенціалі й, отже, фундаментальній ролі в просуванні основних цінностей Ради Європи;
Переконані в потребі динамічної молодіжної політики в Раді Європи, яка охоплює і дітей, і молодих людей ;
Підкреслюючи важливість дотримання Плану дій, схваленого у Варшаві в 2005 році, зокрема, молодіжної Кампанії стосовно диверсифікації, прав людини і участі "Всі різні - всі рівні", а також програми "Розбудова Європи для дітей і з дітьми"3;
1. Ми дійшли згоди, що наступні питання повинні розглядатися як пріоритети для молодіжної політики і плану дій Ради Європи:
1.1. Права людини і демократія, з особливим акцентом на такому:
• Забезпечення повного використання молодими людьми прав людини, відчуття власної гідності, і заохочення їхнього відданості цій справі;
' Окрема думка висловлена Російською Федерацією стосовно термінів "хлопців і дівчат, молодих жінок і молодих чоловіків". Ця делегація пропонує використовувати термін "молоді люди".
2 Окрема думка висловлена Російською Федерацією стосовно останньої частини параграфа "...яка охоплює і дітей, і молодих людей".
3 Окрема думка висловлена Російською Федерацією стосовно посилання на програму "Розбудова Європи для
дітей і з дітьми".

• Сприяння активній участі молодих людей в демократичних процесах і структурах;
• Сприяння рівним можливостям для участі всіх молодих людей в усіх аспектах їхнього повсякденного життя;
• Забезпечення де-факто4 тендерної рівності та недопущення всіх форм насильства на тендерному ґрунті;
• Сприяння усвідомленій освіті та діям молодих людей в питаннях довкілля і сталого розвитку;
• Полегшення доступу всіх молодих людей до інформації та консультаційних послуг.
1.2. Співіснування в різноманітних суспільствах, з особливим акцентом на
такому:
• Заохочення молодих людей сприяти, в своєму повсякденному житті, культурній різноманітності, міжкультурному діалогу і співпраці та релігійним аспектам;
• Недопущення всіх форм дискримінації, расизму, ксенофобії та екстремізму і протидія їм;
• Підтримка ініціатив молодих людей та їхніх організацій в недопущенні та стримуванні конфліктів, а також в їхньому вирішенні шляхом діалогу5;
• Підтримка роботи молоді з молодими біженцями, особами, що шукають притулку, та переміщеними особами;
• Подальше заохочення субрегіональної співпраці молоді в Європі та зовні ;
• Заохочення молодих людей сприяти глобальній солідарності та співпраці.
1.3. Соціальна інтеграція молодих людей, з особливим акцентом на такому:
• Сприяння доступу молодих людей до освіти, навчання і трудового життя, зокрема, шляхом заохочення і визнання неформальної освіти;
• Підтримка переходу молодих людей від освіти до ринку праці, наприклад, шляхом посилення можливостей для узгодження потреб приватного і трудового життя;
• Підтримка інтеграції молодих людей, які перебувають в соціально і економічно невигідному становищі;
• Підтримка автономії і добробуту молодих людей, їхнього доступу до гідних умов життя;
• Забезпечення рівного права молодих людей на доступ до творчих і артистичних діяльностей, спортивної діяльності;
• Заохочення діалогу і солідарності між людьми різних поколінь.
2. Ми згодні, що реалізація на практиці вищезазначених пріоритетів повинна грунтуватися на таких підходах, методах та інструментах:
Стосовно розвитку молодіжної політики і співпраці,
4 Окрема думка, висловлена Російською Федерацією стосовно терміну "де-факто"
5 Окрема думка висловлена Російською Федерацією стосовно терміну "конфлікт". Ця делегація пропонує
вилучити це слово, а натомість вживати "пост-конфлікт".
6 Окрема думка, висловлена Російською Федерацією стосовно терміну "і зовні"

2.1. міжурядова і міждержавна співпраця в справі розвитку молодіжної політики, з центром уваги на встановленні стандартів та підтримці їхнього втілення на практиці;
2.2. послуги країнам, зокрема, через міжнародні огляди національних молодіжних політик і консультативні місії з питань молодіжних політик;
2.3. співпраця з Європейським Союзом;

2.4 партнерство з іншими зацікавленими сторонами і службами, задіяними в сферах, важливих для молодіжної політики Ради Європи;
2.5 спільне управління, як унікальний і цінний механізм співпраці між урядами і молодіжними організаціями;
Стосовно праці, освіти і навчання молоді,
2.6. багатостороння співпраця молоді як відповідний спосіб сприяння міжнародному взаєморозумінню у дусі основних цінностей Ради Європи;
2.7. робота з мультиплікаторами, а також підтримка розвитку якісної роботи молоді та її визнання;
2.8. міжкультурне навчання, а також неформальний метод освіти, особливо важливий для сприяння міжкультурному діалогу боротьбі з расизмом і нетерпимістю;
2.9. Європейські молодіжні центри і Європейський молодіжний фонд як унікальні [оригінальні] інструменти розвитку європейської молодіжної співпраці [та встановлення стандартів для інновацій й відмінної якості неформальної освіти];
Стосовно молодіжних досліджень і знань молоді,
2.10. молодіжні дослідження і співпраця між молодими дослідниками і розробниками політик для сприяння молодіжним політикам, основаним на фактах, і підтримки роботи практиків в молодіжній сфері;
2.11. здійснення досліджень, випуск публікацій та оприлюднення освітніх і учбових матеріалів для підтримки роботи молоді та молодіжної політики;
2.12. подальший розвиток Європейського центру знань для молодіжної політики;
3. Ґрунтуючись на викладеному вище, ми рекомендуємо Комітету міністрів Ради Європи
3.1. підтримати цю Декларацію як внесок до подальшого виконання рішень, прийнятих на Варшавському самміті у 2005 році;
3.2. запропонувати відповідним співкерівним органам молодіжного сектора Ради Європи розробити програми діяльності, основані на цій Декларації;
3.3. запропонувати цим органам розглянути, коли стосується, методи роботи молодіжного сектора і, якщо необхідно, представити свої пропозиції Комітету міністрів;

3.4. посилити молодіжний сектор Ради Європи і продовжити посилення координації та співпраці на адміністративних і політичних рівнях між діяльностями в сфері Дітей і Молоді7;
3.5. вжити необхідних політичних і адміністративних заходів для забезпечення ефективної поточної організації молодіжного виміру в рамках діяльності Ради Європи
[для вживання необхідних політичних і адміністративних заходів заохотити всі сектори Ради Європи, у співпраці з молодіжним сектором, враховувати молодіжний вимір при визначенні і реалізації їхніх програм діяльності;]
3.6. продовжити підтримку ролі Європейських молодіжних центрів і Європейського молодіжного фонду;
3.7. заохочувати Партнерство з Європейською Комісією в молодіжній сфері як приклад хорошої співпраці між двома партнерами;
3.8. продовжити розробку стратегії інформування для забезпечення найкращої можливої видимості молодіжного сектора Ради Європи, всередині та зовні Організації;
3.9. докладати зусиль для забезпечення, при плануванні щорічної робочої програми, адекватних бюджетних коштів для молодіжного сектора.

4. Ми будемо враховувати цю Декларацію при розробці наших молодіжних політик і підтримувати залучення молодих людей і молодіжних організацій для досягнення пріоритетів, в неї включених, на місцевих, регіональних, національних і європейському рівнях.
5. Більш того, ми будемо заохочувати і підтримувати розбудову мобільності молоді та обмінів між ними по всій Європі та зовні.


Окрема думка висловлена Російською Федерацією стосовно другої частини параграфа "...і продовжити посилення координації та співпраці на адміністративних і політичних рівнях між діяльностями в сфері Дітей і Молоді".Bookmark and Share