Молодь навчилась писати проекти


На тренінгу обговорювались такі важливі для громадських організацій питання, як структура проекту, обґрунтування проблеми та оцінка ресурсів необхідних для реалізації ідей. Особливу увагу учасники тренінгу приділили критеріям оцінки реалізації проектів та аналізу очікуваних результатів.
«Проект в першу чергу потрібен для кращого розуміння самої ідеї та донесення її до членів організації та партнерів, а вже потім для залучення спонсорів та меценатів проекту» - зазначив Олександр Солонтай.


Bookmark and Share