Держава Україна повинна з більшою відповідальністю підходити до освіти в області прав людини


Недержавні організації досить часто ефективно впливають на розвиток освіти в галузі прав людини в формальному середовищі (на рівні шкіл та вищих навчальних закладів). Однак, для того, щоб добитись системності цього процесу, забезпечити безперервність освіти в галузі прав людини необхідні зусилля держави, виконання державою позитивних обов’язків у цій сфері.
Про це вдалося нагадати державі 3 жовтня, але аж з Варшави … під час Наради з приводу виконання зобов’язань, присвячене людському виміру 2008, на робочому засіданні «Освіта та інформування громадськості у справі утвердження прав людини»: http://www.osce.org/documents/odihr/2008/10/34121_ru.pdf

Для довідки:
14 липня 2005 року у своїй резолюції 59/113В Генеральна Асамблея ООН прийняла План дій на перший етап (2005 – 2007 роки) Всесвітньої програми в області прав людини . Перший етап Всесвітньої програми орієнтований на інтеграцію освіти в області прав людини до систем початкової та середньої шкільної освіти. Відповідно до зазначеної програми, кожна держава мала розробити Національний план дій щодо освіти в області прав людини. Як у щорічній Доповіді Верховного комісара організації об’єднаних націй та з прав людини (A/HRC/9/4, 24 july 2008), так і у Всесвітній програмі в області прав людини зазначено, що «…Основна відповідальність за здійснення Плану лежить на міністерстві освіти або еквівалентній установі кожної держави…» .
За даними вже зазначеної вище доповіді Верховного комісара організації об’єднаних націй (п. 9 доповіді), у грудні 2007 року Верховний комісар від імені Координаційного комітету направила листи усім міністерствам освіти, в яких закликала забезпечити здійснення Плану дій на національному рівні та запросила додаткову інформацію про досягнутий в державах прогрес. Відповідно до зазначеної інформації у Доповіді Верховного комісара організації об’єднаних націй, станом на 30 червня 2008 року Україна не входить до переліку держав, які відповіли на цього листа. Не існує й у представлених на інформаційних ресурсах ООН Національного плану дій щодо освіти в області прав людини в Україні.

Сергій Буров, громадська організація М’АРТ


Bookmark and Share