Проблема працевлаштування студентів ВНЗ


Основною метою проведеного опитування було визначення думки самих студентiв щодо проблем iз першим робочим мiсцем та з проблемами працевлаштування загалом. Круглий стіл, в якому взяли участь студенти, члени громадських організаці, представники влади, районного центру зайнятості, підприємств, фінансових установ, став майданчиком для обговорення цих насущних для студентів питання.
Проаналiзувавши успiшннiсть, вмiння користуватися комп‘ютером, знання iноземних мов 83 % студентiв визначили, що вони не тiльки хочуть працювати за фахом, а й у них вистачить для цього знань. 16 % не хотiли б працювати за спеціальністю. 28 % опитаних студентiв визнали, що знань, якi вони мають на сьогодні, поки що недостатньо. Це студенти здебiльшого першого та друго курсiв.
Що стосусться безпосередньо питания працевлаштування, то 48% студентiв впевненi, що вони знайдуть собi роботу протягом мiсяця пiсля отримання диплому. 10,8 % студентiв запевняють, що знайдуть собi роботу вже наступного ж дня пiсля отримання диплому, а 27 % навпаки стверджують,що їм знадобиться бiльше часу, i вони влаштуються на роботу протягом року. б % просто не знають, що вони будуть робити з дипломом i 7 % стверджують, що він не знадобиться їм при працевлаштуваннi. Учасники круглого столу зійшлися на тому, що серед студентів побутує стереотип, що без зв’язків, грошей роботу знайти зараз практично неможливо. Що підтвердили і результати опитування. Випускники розраховують на допомогу батькiв, родичiв та їх зв’язкiв (55,4%), друзiв (10,5%), грошей (8,6%). 20,6% студентiв все ж таки сподіваються на власнi знания. 11,7% - на допомогу адмiнiстрацi МДУ та 10% будуть шукати робоче мiсце через Державний центр зайнятостi. 8,6% опитаних студентiв сподiваються, що їм просто пощастить i вони отримають роботу без особливих проблем та пiдтримки зi сторони, а 8,3% вважають що про це ще рано думати.
Продовжуючи навчання у ВУЗi, 31,4% студентiв пiдробляють, 6,6% iз них - за спецiальнiстю, що дає їм додатковi теоретнчнi знания та практичнi навички в тiй сферi дiяльностi, якою вони планують займатися в майбутньому. 6,6% вже постiйно працюють, а 3,7% працюють за спецiальнiстю. Але все ж таки переважна бiльшiсть (51,7%) не має досвiду роботи.
Переважна бiльшiсть (35,4%) виразила бажання отримувати заробiтну плату в розмiрi 1000-2000 гри та 61% - понад 2000 грн. на мiсяць. 750-1000 грн. не проти заробляти 4% з опитаних студентiв. Були i такi студенти (2%), якi б погодились працювати за 530 грн. на мiсяць.
Пiсля закiнчення ВУЗу у студентiв часто постає питания не тiльки як працевлаштуватися, але i «де» працювати. Опитавши студентiв МДУ, ми приємно здивувалися, адже бiльшiсть опитаних (51,4%) студентiв бажають залишитися в рiдному мiстi. Це є позитивним аспектом, адже тодi наше мiсто не втрачає молодих, талановитих, перспективних працівників, якi можуть приносити користь, прибутки пiдприсмствам мiста, i, вiдповiдно, самому мiсту. Все ж таки (25,7%) хотiли б покинути Мукачево i працювати у великих мiстах України, таких як Київ, Харкiв, Львiв та iнших. Iншi планують поїхати працювати за кордон (26%). Бажання виїхати в iнше мiсто, в iншу країну є результатом того, що там праця вище оплачусться, що бiльшою мiрою цiнується розумова робота. Така емiграцiя вигiдна для приймаючих країн оскiльки вони часто мають можливiсть обирати висококвалiфiкованi кадри. Ще одне питания, яке стосусться саме того «де» працювати. Пiсля закiнчення МДУ бiльшiсть (61 %) студентiв хотiли б вiдкрити власний бiзнес. Певна частина опитаних охоче працюватиме на державній службі (13 %) i також у приватному секторi (24 %), якщо буде така можливiсть. звернутися до Державного центру зайнятостi планує 3,7% студентiв, яких ми опитали, а не працювати взагалi 1,7%.
Для того, щоб проблема працевлаштування молодi в регiонах не залишалась невирішеною, щоб допомогти студентам МДУ — та загалом молоді мiста з працевлаштуванням, представники МГО Фундацiя Регiональних Інiцiатив» та Студентська рада МДУ вбачають у необхiдності відкриття «Студентського молодiжного центру зайнятостi», який би створював всi необхiднi умови для працевлаштування молодi, допомагав би з пошуком роботи, першого мiсця, тримав зв’язки з рiзнимн фiрмами, якi взмозі допомогги в даному питаннi та вiдслiдковував би сучаснi тенденцiї на ринку працi та пропозицii працевлаштуваня разом iз мережею уже iснуючих центрiв молодiжного працевлаштування та державними центром зайнятостi. В необхiдностi створення такого центру також переконанi 88% опитаних студентiв. З цим погодились і учасники круглого столу. Представники приватних підприємств, що були присутні на заході, висловили думку, що через молодіжний центр зайнятості їм буде простіше підбирати кваліфіковану молодь. Адже Державний центр зайнятості поки не приділяє стільки уваги потребам молоді, як того потребує час. А молодіжний центр міг би стати проміжною ланкою між молоддю і потенційними роботодавцями.

Мар’яна Савицька
Іван Гарагонич
Bookmark and Share