Де знайти міжнародного волонтера для роботи в соціальній сфері?


Знайти міжнародного волонтера за сучасних умов активного розвитку інформаційних технологій насправді зовсім нескладно. Проте найпопулярнішими є два способи залучення волонтера з-закордону: 1.- через іншу посередницьку організацію, яка забезпечує волонтерські обміни, сама приймає волонтера; 2.- через написання власного проекту для пошуку та прийому іноземного волонтера.

В будь-якому випадку організація має завжди пам’ятати, що волонтер – це не безкоштовна робоча сила, а додатковий людський ресурс для виконання певного проекту, завдання. Волонтерство є категорією двоякою, адже приносить користь як самому волонтеру, так і організації, в якій працює. За допомогою міжнародного волонтерства доброволець має можливість знайти нових друзів, познайомитись з новими традиціями та культурами, побачити світ, поділитись власним досвідом роботи та набути нового, порівняти проблеми і їх розв’ язання у різних країнах, сприяти подальшому розвитку волонтерського руху у світі. З іншого боку, організація теж багато чого отримує: додатковий людський ресурс, досвід роботи з іноземцем, нові методи та прийоми.

Так чи інакше, не варто нехтувати і визнанням проблем, що можуть виникнути на шляху успішної кооперації «волонтер-організація». Проблеми на багато легше вирішувати, коли знаєш про них заздалегідь. На думку учасників тренінгу, найважливішими є такі проблеми: мовний бар’єр, побутові протиріччя, неприйнятність волонтера командою організації.

Найкориснішою для організацій-учасниць стала інформація про: історію волонтерства; як саме знайти волонтера; про організацію волонтерської діяльності в Черкасах, інших містах України. За 5 – бальною шкалою (1 – дуже погано, 5 – дуже добре) тренінг був оцінений самими учасниками так: новизна інформації – 5 балів, практична корисність – 5 балів, цікавість подачі матеріалу – 5 балів та зрозумілість і доступність – 5 балів.

Крім цих двох тренінгів, буде проведено ще 4 (по два в організаціях Черкащини та Сумщини), тож сподіваємось, що всі бажаючі організації прийняти іноземного волонтера, скористаються можливістю теоретично та практично підготуватись до роботи в одній команді з зарубіжним співробітником.

Якщо Ваша організація має будь-які проблеми по взаємодії та організації роботи волонтера, звертайтесь до нас і ми разом спробуємо їх вирішити: тел. 80472 32-86-98. Контактні особи: Наталія Бєлюкіна, Аліна Брагінець. Наша електронна адреса – ukrvolonter@mail.ru.

Bookmark and Share