УКРАЇНА В КОМІ Або Куди щезають українці?


За останні 10 років населення України зменшилося майже на 4,5 млн. Коефіцієнт смертності збільшився більше ніж на 20%, а коефіцієнт народжуваності знизився більш як на 28%. Історія людства навряд чи знає випадки таких демографічних катастроф, як та, що триває нині в нашій державі. Ще один невтішний факт: Україна за останні 8-9 років стала "найстаршою" з демографічної точки зору державою на території колишнього СРСР. А за даними ООН, найбільше зменшення населення до 2050 року очікують зокрема в Україні -- на 18 мільйонів.Цікаво, що вперше рівень смертності в Україні перевищив рівень народжуваності 1994 року (до речі, у рік приходу президента Леоніда Кучми). Ще через рік кількість еміґрантів перевищила кількість імміґрантів. Унаслідок цього з 1993-го до 2000 року. населення України зменшилося на 3 млн осіб. То що змушує українців вимирати?Причини сучасної депопуляції1. Родин стає менше, самотніх людей -- більше. За даними Держкомстату України, 2004 року на 1 000 зареєстрованих шлюбів припадало в середньому 704 розлучення (для порівняння: 1948 року з тих же 1 000 шлюбів розпадалися 18).У 1985 році на 1 000 українців припадало 15 народжень дітей, у 1990-му -- 12,7, у 1998-му -- 8,8, а в 1999-му -- 7,8. Що це: випадковість, закономірність чи результат невдалої політики?2. Матеріальні фактори. Відтермінування народження дитини стає постійним явищем. Майже 40% сімей бездітні навіть після п`яти років шлюбу. Одна українська родина має в середньому 1,1 дитини -- найнижчий показник у світі.Утім аргументи на користь відмови від народження дитини через матеріальні проблеми цілком резонні. Так, наприклад, 2001 року допомога на дитину матері-одиначки становила 9 грн. І це -- за "соціально орієнтованої" політики, що її нібито проводила українська влада.3. Щоп`ятий працездатний українець працює за кордоном. Міґрації також суттєво впливають на процес демографічного відтворення народу. Адже серед міґрантів переважають представники найпродуктивніших у дітородному й економічному розумінні вікових груп. Нині, за різними оцінками, за межами України шукає роботу й працює від 5 до 8 млн осіб. Очевидно, що це аж ніяк не сприяє зростанню рівня народжуваності.4. Старість у радість. Рівень народжуваності знижується також і внаслідок старіння населення. Між переписами 1959-го і 2001 року частка 60-літніх та старших людей збільшилася вдвічі. А відтак зменшується кількість жінок продуктивного віку.За роки незалежності тривалість життя чоловіків і жінок України скоротилася приблизно на один рік і сьогодні становить відповідно 62 і 73 роки. А зростання кількості осіб похилого віку стає причиною збільшення витрат на їхнє соціальне забезпечення. Якщо одночасно не зростатиме кількість платників податків (якими є переважно особи працездатного віку), то неминуче збільшується податковий тиск. Високі податки знижують мотивацію до праці, а отже, і її продуктивність, що негативно позначається на матеріальному добробуті.Світовий досвід переконує: в демографії немає вічних "традиційних рецептів". Але те, що українцям варто негайно "взятися за діло", -- очевидно.За матеріалами unicef.org.ua, ukrcensus.gov.ua, un.kiev.uaBookmark and Share