Заява – звернення жіночих організацій України


Розвиток незалежної України та її утвердження у світовому просторі спирається на структури громадянського суспільства, складовою яких є і ж і н о ч и й р у х. Його функціонування відбувається за умов становлення паритетних відносин з державними структурами, які перебувають зараз в стані трансформації й оновлення. Характерними ознаками сьогодення стають активні зміні в оцінці значення гендерних відносин. Відбувається оновлення уявлень про сутнісні якості чоловічого і жіночого, утверджуюються принципи рівності, як рівних прав і рівних можливостей для жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.
Жіночий рух набуває рис сучасності в процесі перебудови державного життя, освоєння міжнародних стандартів й вивчення національних механізмів утвердження гендерної рівності в інших країнах. Його увага прикута до трансформації й оновлення Української держави, а діяльність, плани, програми перебудовуються, узгоджуючись з вимогами національних і світових викликів, утвердження належного управління в країні, нового ґендерного підходу до розв’язання суспільних проблем й формування й розвитку державності.
Формування стійких паритетних відносин жіночих організацій з державними структурами потребує вибудованого механізму управління ґендерними процесами в структурі самої держави. В Україні протягом часу її незалежного існування склався принцип перманентної руйнації й створення державних органів, що здійснюють управління ґендерними процесами, вкрай повільного набуття ними професіоналізму регулювання ґендерних відносин, прийняття паліативних рішень та насторожене ставлення до міжнародної практики ґендерних перетворень.
Все це не сприяє стійкому освоєнню ґендеру як пріоритету в державній та партійній політиці, не відповідає сучасним темпам утвердження прав рівності де юре й де факто, послідовному формуванню ґендерного світогляду в суспільстві, логічному й цілеспрямованому процесу пришвидшеного входження в європейську спільноту. Ставлення до жінки з боку держави залишається в рамках традиційного концептуального підходу “поліпшення становища жінок”, який визнаний світовим співтовариством як безперспективний, якщо він розглядається поза ґендерним підходом.
Незважаючи на підписання міжнародно-правових актів та інших документів міжнародного рівня, в яких Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення ґендерної рівності, наша країна до цього часу не має державної Концепції ґендерного розвитку, Планів ґендерних перетворень, Закону про державні гарантії забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, державного механізму управління ґендерними процесами. Відсутня системна державна ґендерна експертиза українського законодавства. Жіночий рух в таких умовах більше відчуває тягар минулого, аніж історичну ходу сучасного розвитку. Все це суттєво стримує активність жіночого руху в Україні, що міг би стати значним ресурсом у перебудові й оновленні соціального простору.
Вважаємо необхідним наголосити на цих реальних проблемах ще й тому, що викладена Програма діяльності Уряду в парламенті проігнорувала ґендерні параметри розвитку України. Це ігнорування можливостей та потенціалу жіночої соціальної активності в реформаторській діяльності Уряду, що є стримуючим фактором у створенні можливостей і для чоловіків.
Віра, свобода, справедливість, духовність в суспільстві можуть бути зреалізовані, якщо до їх втілення буде задіяна жінка й чоловік як рівні у можливостях.
Держава Україна стане реально демократичною тоді, коли в ній буде утверджена ґендерна демократія.
Соціальна політика не може мати гуманного, спрямованого на людину змісту, якщо в ній відсутній ґендерний компонент.
Гармонізація стане визначальною умовою у разі утвердження гармонії в реальному становищі жінки і чоловіка й правовому її забезпеченні.
Бюджетна політика стане перетворюючою в напрямку прогресу, якщо бюджет України стане ґендерним.
Бідність в Україні долатиметься тоді, коли праця жінки оцінюватиметься з позиціїї ґендерного підходу до неї.
Адміністративна реформа відповідатиме стандартам демократичної правової держави, якщо вона відповідатиме інтересам і чоловіка, і жінки як рівних та рівноправних.
Політика Української держави набуде сучасного змісту при умові як структурного компоненту в ній ґендерної політики, яка відобразить утвердження Рівності, Розвитку й Гуманізму до жінки й чоловіка як рівних у становищі й статусі.

Лист підписали:
Ленара Алімова, Фонд „Темель”, Сімферополь, alenara@bk.ru

Ірина Бабенко, Жіночий інформаційно-консультативний центр, Житомир, Wicc_ir@zt.ukrtel.net

Тетяна Білокобильська, Всеукраїнське народно-демократичне об’єднання „Дія”, shkola@diya.org.ua

Валентина Бондаровська, Міжнародний гуманітарний центр „Розрада”, bond@rozrada.kiev.ua

Людмила Горова, Донецька обласна Ліга ділових і професійних жінок, postmaster@liga.donetsk.ua

Галина Дацюк, Київський жіночий центр „Спадщина”, halyna@public.icyb.kiev.ua

Світлана Дробишева, Всеукраїнська ГО «Ліга жінок-виборців України «50/50», lwv@ukrpost.net

Наталія Карбовська, Український Жіночий Фонд, nkarbowska@uwf.kiev.ua

Олена Ковальчук, Благодійний фонд „САЛЮС”, Львів, salus@mail.lviv.ua

Зола Кондур, Ромський Жіночий Благодійний фонд "Чіріклі", ssidd@skif.com.ua

Вікторія Кузьміна, Жіночий центр, Черкаси, mosti@megastyle.com

Тамара Мельник, Всеукраїнська ГО «Ліга жінок-виборців України „50/50”

Світлана Рибалко, Донецька міська громадська організація Соціально-правовий інформаційний центр „Аріадна”, Ariadna_cent@telenet.dn.ua

Людмила Руденко-Кардаш, Миколаївський міський фонд ЛАСКА „Сприяння економічним і соціальним реформам”, lucy@laska.mk.ua

Олександра Руднева, Харківський центр жіночих досліджень, rudneva@vlink.kharkov.ua

Олена Семиколєнова, Центр «Жіночі ініціативи», Сімферополь, esem@sf.ukrtel.net

Марфа Скорик, Київський інститут гендерних досліджень, skoryk_marfa@ukr.net

Ярослава Сорокопуд, Гендерний центр ім. Н.Кобринської, Львів, Yaroslavahpi@ukr.net.ua

Олена Суслова, Інформаційно-консультативний жіночий центр, wicc@public.icyb.kiev.ua

Віра Троян, ГО „Жінки в науці”, wisukr@mail.kar.net

Анжела Шиліна, Таврійський центр гендерних досліджень, esem@sf.ukrtel.net

Bookmark and Share