Влада збирається латати «бюджетну дірку» за рахунок студентів


Міністерство освіти пропонує посилити контроль за якістю знань, які отримують студенти та пропонує вузам більш прискіпливо проаналізувати результати останніх екзаменаційних сесій. Саме такий висновок напрошується після ознайомлення з публікацією Міністра освіти Івана Вакарчука «Екзаменаційна сесія як вона є» - зазначає координатор громадської організації «Студентський захист» Андрій Черних.

Після неодноразових публікацій в електронних та друкованих ЗМІ на рахунок проблеми щодо виплати стипендій, Міністерство освіти і науки України провело «інвентаризацію» стипендіатів із числа студентів бюджетної форми навчання вищих начальних закладів підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

Проаналізувавши «рейтингову таблицю» ВНЗ за відсотками студентів-стипендіатів і абсолютно погоджуючись з принципами оцінювання по ECTS-системі, можна зробити наступний висновок - в Україні лише викладачі 32 з 137 вищих навчальних закладів, які підпорядковані МОН, адекватно оцінюють знання студентів, тобто тільки 23% вузів – зазначає Черних Андрій.  

Міністр освіти І.О.Вакарчук наводить статистичні дані кількості студентів-стипендіатів в розрізі кожного вищого навчального закладу, але не наводить середнє значення відсотку студентів-стипендіатів в цілому по країні, а цей показник становить – 75.5%. 

Можливо, слід визначити показник бюджетного фінансування вищим навчальним закладам на виплату стипендій саме на рівні 75-76%, а не «підганяти» оцінювання знань студентів до показника виділених коштів вузам. На сьогоднішній день цей показник складає лише 70% - наголошує координатор громадської організації «Студентський захист» Андрій Черних.

Або інший варіант – змінити показник середнього балу для отримання мінімальної стипендії в сторону його підвищення, враховуючи обмеженість бюджетного фінансування. Тому що, в минулих роках цієї проблеми не було. А беручи до уваги загострення економічної кризи – фінансування вищої освіти в наступних роках може бути ще значно зменшено. 

Також, слід погодитися з думкою Міністра освіти Івана Вакарчука щодо необхідності заміни оцінювання «ненасичених» курсів з форми іспит на залік. Тому, що не може бути такого, що студент, наприклад,  здавши іспит з фізики на трійку, а з фізкультури на п’ять – отримує стипендію. 

Єдине чого б не хотілося б, щоб латаючи «бюджетну дірку», влада ламала б долі молодих людей неадекватно оцінюючи їх рівень знань – підсумовує Черних Андрій.

Черних Андрій, координатор громадської організації «Студентський захист»

8 067 656 99 41

Bookmark and Share