ІВАН ВАКАРЧУК: «НАМ ПОТРІБНА ЯКІСНА ОСВІТА, А НЕ ФАЛЬШИВІ ЧИ "НАТЯГНУТІ" ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ»


Міністр освіти і науки Іван Вакарчук пропонує започаткувати широку розмову про стан і якість системи оцінювання знань українських студентів, зокрема поговорити і про запровадження зворотного зв’язку через моніторингові соціологічні опитування "Викладач очима студентів".

      Таку ініціативу міністр Вакарчук висловив у своїй публікації "Екзаменаційна сесія як вона є" на Українській правді.

      "Оцінювання рівня знань студентів — процес складний і багатовимірний. Наприклад, якщо в екзаменаційній відомості усім студентам виставлена оцінка "5", то маємо яскраве свідчення того, що такий лекційний чи семінарський курс є "ненасиченим", не університетського рівня, а такий собі пізнавальний курс, що дає лише неглибокі знання — навіть не знання, а відомості "газетного" характеру, і його осилить без особливої підготовки будь-хто з пішоходів на вулиці, і або викладач фактично не читає лекції і мусить бути "добрим" до всіх, або він є вразливим до додаткових мотивацій ззовні і надмірно позитивно оцінює студентів, або все це разом. Очевидно, що такий курс потрібно зняти зовсім або оцінювати знання студентів позначкою "так — ні", тобто заліком, а не іспитом. А це в рамках процесу автономізації тепер належить до компетенції ВНЗ", — відзначив міністр освіти і науки України.

      У статті поданий детальний аналіз виплати стипендій у вищих навчальних закладах. Міністр проаналізував нашу наближеність до принципів Болонської декларації в частині оцінювання рівня знань студентів. Ці результати подані в таблиці "Кількість студентів денної форми навчання та відсоток стипендіатів за результатами зимової сесії 2008/2009 н.р. у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України".

      На думку міністра, кожний керівник ВНЗ може провести додатковий докладний кількісний аналіз результатів екзаменаційної сесії у своєму університеті, виявити їх локальну візерункову структуру і переконатися, що в Природі все впорядковано "мірою, числом і вагою".

      Детальніше зі статтею пропонуємо ознайомитися на сайті МОН та на Українській правді 
 

      Прес-служба МОН

Bookmark and Share